HKH KRONPRINS HAAKON: 20-ÅR SOM UNDP GOODWILL AMBASSADØR

HKH KRONPRINS HAAKON DELER SINE REFLEKSJONER

7. November 2023

HKH Kronprins Haakon

foto.samfundet.no

Den 19. Oktober 2023 inviterte Studenteruka (UKA) i Trondheim i samarbeid med FNs Utviklingsprogram (UNDP) til seminar med fokus på FNs bærekraftsmål og fremtidens teknologi på Studentersamfundet i Trondheim. I sitt foredrag til over 400 studenter, delte Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon minner og lærdommer fra sitt arbeid med FN i anledning sitt 20-års jubileum som UNDP goodwill ambassadør. 

HKH Kronprins Haakon

foto.samfundet.no

I foredraget fortalte Kronprinsen om da han som 30-åring ble spurt av regjeringen om å ta på seg et spesielt engasjement. Valget landet på UNDP, og et arbeid med å promotere arbeidet med Tusenårsmålene, som verdens ledere nettopp hadde blitt enige om. Siden 2015 har Kronprinsen vært en aktiv pådriver for bærekraftsmålene, med særlig fokus på bærekraftsmål 1 (SDG1), som omhandler fattigdoms-bekjempelse, og SDG14 om havet.  

Kronprinsen understreket at det er viktig å ikke glemme at det har skjedd betydelige fremskritt de siste tiårene, og viste til ulike grafer og indikatorer, blant annet på fattigdomsreduksjon helt tilbake til 1880-tallet.

Gjennom disse årene har jeg sett FN i praksis – og betydningen av internasjonalt samarbeid – både i det store og det små, det nære.
- HKH Kronprins Haakon

HKH Kronprins Haakon i Kenya (2022)

foto.samfundet.no

I løpet av sin tid som UNDP Goodwill Ambassadør har HKH Kronprinsen besøkt følgende land:

Kenya (2022)

Colombia (2019)

Liberia (2017)

Øst-Timor (2015)

Tanzania (2014)

Zambia (2013)

Haiti (2012),

Nepal (2011)

Botswana (2009)

Mongolia (2008)

Burundi (2007)

Guatemala (2006)

Sierra Leone (2005) 

HKH Kronprins Haakon

Trondheim Tech Port

Ulrika Modeer, UNDPs Assisterende Generalsekretær snakket i sitt innlegg om veien mot 2030, og hvordan vi kan snu trenden for å nå bærekraftsmålene. Inga Strümke, anerkjent AI-forsker ved NTNU og forfatter av boken 'Maskiner Som Tenker', og Arvinn Gadgil, Direktør for UNDP Global Centre on Governance, diskuterte demokrati i en tid preget av digitalisering og det kommende supervalgåret i 2024.

Under en paneldebatt engasjerte Kronprinsen seg i samtale med tre studenter fra NTNU angående deres dedikasjon til utviklingsinitiativer. Denne samtalen ble moderert av Harald Thørud, leder for UNDP Norge.

Seminaret satte også søkelys på den betydningsfulle kompetansen som bygges i Trondheim og hvordan denne kompetansen kan spille en avgjørende rolle i å løse våre bærekraftsutfordringer. 

UNDP er veldig stolt og glad for at Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon nylig signerte en toårig forlengelse av sitt engasjement som UNDP goodwill ambassadør.
- Harald Thørud, leder for UNDP Norge