Beskyttet fra konflikt og malaria

UNDP leverer helsetjenester til mennesker på flukt fra Sudan

12. January 2024

Konflikten i Sudan truer med å hindre fremskrittet mot malaria i landet og regionen. UNDP samarbeider med partnere for å sikre at flyktninger kan få tilgang til forebyggende metoder og behandling.

UNDP Chad/Liga Ernest

I omtrent seks måneder har Khamissa Issakh Mahamat, 30 år gammel, vært i Kouchagine-Moura, en flyktningleir nær Abéché og Tsjads grense med Sudan. Hun flyktet fra nylige kamper i Sudan sammen med sine to døtre og en sønn.

Mahamat og barna hennes kom til Tsjad under regntiden, da overføringen av malaria, en potensielt dødelig sykdom spredt av mygg, er høyest. Ved ankomst mottok de insektsmidler-behandlede myggnett, som hindrer myggstikk for å bidra til å stoppe spredningen av malaria.

Likevel fikk datteren til Mahamat malaria.

"Hun hadde ikke kastet opp, men hun hadde feber og gråt konstant, så jeg tok henne med til sykehuset i Kouchagine-Moura," husket Mahamat. "De målte temperaturen hennes. De sa at hun var veldig syk. De gjorde noen tester og ga henne medisin."

Før hun fikk tilgang til malariabehandling for datteren sin i Tsjad, flyktet Khamissa Issakh Mahamat fra Sudan med tre barn. Hun mistet to andre barn, mens eksmannen hennes fortsatt er savnet.

UNDP Chad/Liga Ernest

For Arafa Adoum Hassan, som jobber på samme helsesenter, er det behov for mer helseopplysning for å sikre at folk søker malariatjenester raskt.

"Noen ganger vet både lokalbefolkningen og flyktninger som kommer hit ikke om viktigheten av sykehusbehandling for alvorlig malaria. Når de kommer, øker vi bevisstheten," sa Hassan. "Når vi opplyser én person, kan den personen hjelpe med å opplyse hundre andre."

Malaria påvirker Afrika-regionen og barn under fem år disproporsjonalt. I 2022 hadde Tsjad 1,7 millioner bekreftede tilfeller og 2 700 rapporterte dødsfall som følge av malaria. Landet rangeres som nummer ti basert på det estimerte antallet malariadødsfall.

Arafa Adoum Hassan arbeider ved helsesenteret i Kouchagine-Moura, som gir helsetjenester til både lokalbefolkningen og flyktninger.

UNDP Chad/Liga Ernest

Arafa Adoum Hassan jobber normalt som jordmor, men for øyeblikket leder hun helsesenteret i Kouchagine-Moura, der hun øker bevisstheten om malaria.

UNDP Chad/Liga Ernest

Malaria-tjenester for flyktninger

UNDP samarbeider med Tsjads helse- og forebyggingsdepartement, det nasjonale programmet for kontroll av malaria og UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger, for å tilby malariaforebygging og behandling til flyktninger som rømmer fra Sudan.

Med finansiering fra den globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, støttet UNDP leveringen av 150 000 myggnett til flyktninger i Tsjad i 2023, inkludert ytterligere 50 000 myggnett for 25 000 flyktninger som har ankommet fra Sudan siden konflikten begynte i april.

UNDP og helse- og forebyggingsdepartementet økte også antallet raske diagnostiske tester og medisiner med 20 prosent ved helsesentre som betjener flyktninger. Det ble levert 38 750 tester og medisiner for til sammen 28 900 tilfeller. I tillegg er 2 100 doser injiserbar artesunat for behandling av 700 personer med alvorlig malaria blitt levert.

Mange flyktninger fra Sudan ankommer Tsjad og trenger traumabehandling, inkludert for skuddsår.

UNDP Chad/Liga Ernest

I Mahamats tilfelle etterfulgte datterens pådratte malaria en vanskelig reise fra Sudan.

I tillegg til de tre barna som er med henne nå, har Mahamat mistet to andre barn. Situasjonen til barnas far i Sudan er fremdeles ukjent.

"Jeg fant eksmannens brødre, som ikke har noen nyheter om ham. De vet ikke om han er død eller i live," sa Mahamat.

Mahamat frykter det verste for eksmannen sin.

"I løpet av Ramadan gikk jeg til Misterei for å lete etter ham, og krigen brøt ut. Jeg forlot med vanskeligheter, og her er vi i Tsjad, fremdeles uten nyheter om ham," sa hun.

"Jeg ble både far og mor for mine barn."

I tillegg til traumabehandling trenger flyktninger fra Sudan også medisinske tjenester for malaria, en potensielt dødelig sykdom som overføres av mygg.

UNDP Chad/Liga Ernest

Søket etter trygghet

Måneder med konflikt mellom den sudanske hæren og Rapid Support Forces (RSF) har vært ødeleggende for Sudan og nabolandene.

Mahamat og hennes barn ble en del av nesten 500 000 mennesker som krysset grensen mellom Sudan og Tsjad i vest. Siden kampene begynte, har Tsjad mottatt flest flyktninger blant Sudans naboland, og mange har bosatt seg i Ouaddaï, Sila og Wadi Fira.

De som ankommer, trenger hjelp med helsetjenester, bolig og mat. Tusenvis fortsetter å komme til Tsjad, med minst 4 600 skader behandlet så langt.

Flere forsyninger og tjenester for malaria er nødvendig i Tsjad, da antallet flyktninger fra Sudan forventes å øke.

UNDP Chad/Mantar Mbonadji

Økt behov for malariatjenester


Med ankomsten av flere flyktninger estimerer UNHCR at det vil være behov for ytterligere 300 000 myggnett, 50 000 hurtigdiagnostiske tester og 60 000 doser malariamedisiner i Tsjad.

Det er også nødvendig med ekstra opplæring av helsearbeidere for å levere malariatjenester, samt renoveringer for å øke laboratoriekapasiteten, for å kunne tilby disse essensielle helsetjenestene.

Antallet malariatilfeller blant flyktninger i Tsjad forventes å øke, ettersom flyktninger fra Sudan fortsetter å komme.


Ingen skal etterlates


Konflikten i Sudan kan føre til tilbakeslag i kampen mot malaria i landet og regionen.

Mennesker fanget i kryssilden i Sudan står overfor angrep mot helsetjenester og mangel på helseforsyninger. Flyktninger over hele regionen står overfor livstruende avbrudd i sine medisinske tjenester. Utover Tsjad trenger også mennesker som flykter til andre land som Sør-Sudan og Egypt tjenester for malaria, HIV og tuberkulose.

Den internasjonale humanitære bistanden som er lovet til mennesker i Sudan og regionen, må økes og leveres raskt. Tilgangen for flyktninger til helsetjenester må opprettholdes.

"Takk Gud for at medisinene er tilgjengelige, og at datteren min har det bra," reflekterte Mahamat.