ნარჩენების მართვის მუნიციპალური სერვისები საქართველოში

ნარჩენების მართვის მუნიციპალური სერვისები საქართველოში

5 October 2022

წინამდებარე პუბლიკაცია განკუთვნილია მყარი ნარჩენების შეგროვებისა და განახლების მიმართულებით დაინტერესებული მხარეებისთვის. დოკუმენტში განხილულია როგორ უნდა განვითარდეს და დაინერგოს ნარჩენების მართვა, რომ უპასუხოს როგორც ადგილობრივი, ასევე ეროვნული დონის პოლიტიკას და საერთაშორისო პრაქტიკას.

დოკუმენტი მომზადებულია საერთაშორისო ექსპერტის პანოს ლივერაკოს მიერ გაეროს განვითრების პროგრამის/UNDP, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს/SDC, ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობისა/ADC და საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხარდაჭერით.