კლიმატის ცვლილება: გამოწვევები და პრობლემების დაძლევის გზები

კლიმატის ცვლილება: გამოწვევები და პრობლემების დაძლევის გზები

25 October 2021

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია ქართული მედიის წარმომადგენლებსთვის, რომელიც მოიცავს ფაქტებს და ციფრებს კლიმატის ცვლილების შესახებ, მისი დაძლევისკენ მიმართული პოლიტიკისა და დოკუმენტების მიმოხილვას და კლიმატის ცვლილების შესახებ ინფორმაციის სანდო წყაროების სასარგებლო ბმულებს, კერძოდ:

  • ისტორიული რაკურსი
  • ადამიანის გავლენა გარემოსა და კლიმატზე
  • მომავლის პროგნოზები
  • კლიმატის ცვლილების სკეპტიციზმის უსაფუძვლობა
  • კლიმატის ცვლილება როგორც საფრთხეების მულტიპლიკატორი
  • საერთაშორისო ძალისხმევა კლიმატის ცვლილების დაძლევის გზაზე
  • ვინ ვინ არის საერთაშორისო დონეზე და საქართველოში
  • კლიმატის ცვლილების ტერმინების ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი

პუბლიკაცია მომზადებულია პროექტის EU4Climate ფარგლებში ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით.