თბილისის დეკლარაცია იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობისთვის სახელმწიფოს მიერ გარანტირებული იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის შესახებ. 2023

 Tbilisi Declaration on Access to State-Guaranteed Legal Aid For Forcibly Displaced Populations

Tbilisi Declaration on Access to State-Guaranteed Legal Aid For Forcibly Displaced Populations. 2023

pdf (1MB)

Download

თბილისის დეკლარაცია იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობისთვის სახელმწიფოს მიერ გარანტირებული იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის შესახებ. 2023

4 December 2023

თბილისის დეკლარაცია იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობისთვის სახელმწიფოს მიერ გარანტირებული იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის შესახებ ადგენს ახალ რეგიონულ სტანდარტებს ადამიანებზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობისთვის და აძლიერებს კოორდინაციას რეგიონის ქვეყნების სახელმწიფო იურიდიული დახმარების მიმწოდებლებს შორის.

დეკლარაციას ხელი მოაწერეს საქართველოს, სომხეთის, მოლდოვისა და უკრაინის იურიდიული დახმარების სამსახურების წარმომადგენლებმა. დოკუმენტზე ხელის მოწერა შედგა თბილისში, 2023 წლის 1 დეკემბერს, თბილისის რეგიონული კონფერენციის მსვლელობისას „კანონის უზენაესობისა და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ყველასთვის“.