სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების სახელმძღვანელო. 2023

Manual. Georgian

pdf (1MB)

Download

სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების სახელმძღვანელო. 2023

1 February 2024

სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების სახელმძღვანელო გამიზნულია გარემოს დაცვის მიმართულებით ბაღის აღმზრდელებისა და ადრეული ასაკის ბავშვების ცნობიერების ასამაღლებლად. 

სახელმძღვანელო მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა კლიმატის ცვლილების მიზეზები, ადამიანის როლი ამ პროცესში, კლიმატი და ამინდი, ატმოსფერო და მისი შემადგენელი ნაწილები.

სახელმძღვანელო მომზადებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამისა და შვედეთის მხარდაჭერით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ქალაქ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით.