მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემის კატასტროფების რისკზე ცოდნის სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოს ანალიზი საქართველოში

მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემის კატასტროფების რისკზე ცოდნის სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოს ანალიზი საქართველოში

8 June 2022

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემის კატასტროფების რისკზე ცოდნის სამართლებრივი ბაზისა და ინსტიტუციური მექანიზმების ანალიზს, რომლის მიზანია გამოავლინოს ხარვეზები და მოამზადოს რეკომენდაციები საქართველოს არსებულ კანონმდებლობაში ცვლილებების შესატანად.

სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოს ანალიზი ჩატარდა მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის (WMO) მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემის (MHEWS) საკონტროლო სიის საფუძველზე, რომელიც 2017 წელს შეიმუშავეს ასეთ სისტემათა საერთაშორისო ქსელის პარტნიორებმა. საკონტროლო სია მოიცავს იმ ძირითად კრიტერიუმებსა და ღონისძიებებს, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია ადრეული გაფრთხილების სისტემათა შემუშავება-შეფასებისას.

პუბლიკაცია მომზადებულია საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფის მიერ გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF) და საქართველოს, შვედეთისა და შვეიცარიის მთვარობების ხელშეწყობით.