Sosyal Uyum için İnovatif Çözümler Hackathonu ve İklim Krizi ve Afetlere karşı Genç Girişimler Start-up Hafta Sonu

Sosyal Uyum için İnovatif Çözümler Hackathonu ve İklim Krizi ve Afetlere karşı Genç Girişimler Start-up Hafta Sonu

31 January 2022

Suriyeli ve Türk gençler, bilgi teknolojileri ve girişimcilik becerilerini artırmak, toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve farklı kültürlerden arkadaşlar edinmek için iki etkinlikte bir araya geldiler. “Suriye Krizine Yanıt Olarak Suriyeli ve Türk Gençler için İstihdam Edilebilirlik, Girişimcilik ve Sosyal Uyum Projesi” altında düzenlenen etkinliklere, Türkiye’nin 5 ilinden gençler katıldı, çeşitli eğitimler alarak fikirlerini projelendirdiler.

Ankara’da düzenlenen “Sosyal Uyum için İnovatif Çözümler Hackathonu”na katılan 72 genç, 3 gün boyunca çeşitli eğitimler aldılar. Yaratıcılıklarını ve teknolojiyi kullanarak spor, gönüllülük, eğitim ve istihdam edilebilirlik alt başlıkları ile sosyal uyum için çözümler üreterek, projelendirdikleri iş fikirlerini jüri üyeleriyle paylaştılar.

İstanbul’da “İklim Krizi ve Afetlere karşı Genç Girişimler Start-up Hafta Sonu”na katılan 84 genç ise, aldıkları eğitimlerle iklim krizi ve süregelen çevresel felaketlerin önlenmesi, etkilerinin azaltılması, etkilenen ve kırılgan grupların geçim kaynaklarının iyileştirilmesi gibi alanlarda çalıştılar ve iş fikirlerini projelendirerek jüri üyelerine sundular.

Regions and Countries