KOBİ'lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler

Turkish

pdf (1MB)

İndir

KOBİ'lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler

16 August 2019

İşletmelerin olası afetlere ve krizlere karşı dayanıklılıklarının artırılması, Birleşmiş Milletler ile üye ülkelerin gündem ve kalkınma planlarında, önemi giderek artan bir konu olarak tartışılıyor. Deprem ve sel gibi doğal afetler ile iklim değişikliği son yıllarda Dünya Ekonomik Forumu raporlarında da kalkınmanın önündeki en önemli tehdit olarak yer alıyor. Özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak artan kuraklık ve aşırı hava koşulları nedeniyle yaşanan ekonomik zararın son 30 yılda 3 kat artış gösterdiği biliniyor.