Türkiye'de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü: Çerkezköy OSB Yenilik Merkezi Tasarımı ve Kurulm​ası

Turkish

pdf (1MB)

İndir

Türkiye'de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü: Çerkezköy OSB Yenilik Merkezi Tasarımı ve Kurulm​ası

8 August 2022

Çerkezköy OSB Yenilik Merkezi’nin faaliyete geçirilmesiyle birlikte OSB’nin ve bölgesel yenilik sisteminin sanayi ve teknoloji üssü haline gelmesi ve firmaların rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

“Türkiye'de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü: Çerkezköy OSB Yenilik Merkezi Tasarımı ve Kurulması” kitabı, gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gerekse ekosistemdeki diğer aktörler ve sanayicilerin görüşleri ve pilot uygulamalar ile alandaki rapor ve çalışmaların geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Bu yayın, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP iş birliğinde yürütülen “OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi” çerçevesinde hazırlandı.

Document Type
Regions and Countries