Etki Yatırımcılığı Rehberi

Türkçe

pdf (1MB)

İndir

Etki Yatırımcılığı Rehberi

14 December 2022

Etki Yatırımcılığı Rehberi; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yatırım İnisiyatifi Projesi” kapsamında hazırlandı. Rehberde; etki yatırımcılığıyla ilgili temel kavramlar, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na erişmek için gerekli finansman ihtiyacı, etki yatırımcılığını hedefleyen girişimler, etki yatırımcılığı kapsamındaki yenilikçi finansal araçlar ve finansman modelleri, etkinin ölçümü ve yönetimi, etki yatırımcılığına yönelik sorun alanları ve öneriler, etki yatırımcılığında iyi uygulama örnekleri gibi konular yer alıyor. Rehber aynı zamanda etki yatırımcılığı alanında Türkiye’de farkındalığın artmasına katkı sağlıyor.

 

Document Type
Regions and Countries