2023’e Doğru Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü

2023’e Doğru Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü

4 January 2019

9. ve 10. Kalkınma Planları’nda yer alan öncelikler doğrultusunda “Organize Sanayi Bölgelerinde Teknoloji Geliştirme Projesi” tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (Mülga Kalkınma Bakanlığının) desteği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB)’nın yürütücü ortaklığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın uygulayıcılığıyla proje yürütülmektedir.