2021 Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE)

English

pdf (1MB)

İndir

2021 Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE)

7 October 2021

Bugün yayımlanan yeni küresel çok boyutlu yoksulluk analizine göre, etnik gruplar arasında çok boyutlu yoksulluk farklılıkları, birçok ülkede yüksek seyretmeye devam ediyor ve dokuz etnik grupta nüfusun yüzde 90’ından fazlası yoksulluğa hapsolmuş durumda yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Oxford Yoksulluk ve İnsani Gelişme İnisiyatifi (OPHI) tarafından üretilen küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE), insanların günlük yaşamda karşı karşıya oldukları sağlıksızlık, yetersiz eğitim ve düşük yaşam standardı gibi çeşitli yoksunlukları dikkate alarak yoksulluğu ölçüyor. Bugün yayımlanan rapor, 109 ülkede 5,9 milyar insan açısından çok boyutlu yoksulluk düzeyi ve bileşkesini inceliyor ve verilerin mevcut olduğu 41 ülkede etnik köken/ırk/kast ayrışmasını ortaya koyuyor.

*** Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi veri eksikliği nedeniyle Türkiye için hesaplanamadığından, 2021 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi raporuna Türkiye dahil edilememiştir.

Basın bültenini okumak için tıklayın.