2019 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE)

English

pdf (1MB)

İndir

2019 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE)

17 July 2019

Çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan insanların üçte ikisinden fazlası (886 milyon) orta gelirli ülkelerde yaşıyor.

* Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi veri eksikliği nedeniyle Türkiye için hesaplanamadığından, 2019 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi raporuna Türkiye dahil edilememiştir.

Regions and Countries