Mesleki eğitimde yenilikçi fikirler Educathon’da yarıştı

12 August 2022

Educathon’da birinciliği kazanan Arte Make Takımı; fiziksel ve çevrimiçi eğitimi sanal gerçeklik (VR) desteğiyle oyunlaştırılmış bir platform olarak kurgulayarak, öğrenme sürecini kişiselleştiren ve nitelikli bireyler yetiştirilmesine aracı olan bir evren projesi ortaya koydu.

Mesleki eğitimde yenilikçi yaklaşımların keşfedilerek iş fikirlerine dönüştürüldüğü Educathon Türkiye Maratonu, ADASO, UNDP ve EBRD iş birliğinde düzenlendi

Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) mali desteğiyle, mesleki eğitimde yenilikçi çözümler üretmek amacıyla organize edilen Educathon Türkiye, 16-26 Haziran tarihlerinde Adana Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde düzenlendi. Maraton ile, farklı bakış açılarını kullanarak mesleki eğitimin etkinliğini artırmak hedeflendi.

Educathon'a çağrı, başta imalat olmak üzere çeşitli sektörlerin çalışanları için mesleki yeterlilik ve beceri geliştirmeye yönelik fikirlerini ortaya koymak isteyen tüm adaylara yapıldı. Etkinliğe öğrencilerden öğretmenlere, ustalardan çıraklara, emeklilerden çalışanlara, şirket sahiplerinden girişimci adaylarına kadar her kesimden ve her yaştan, toplam 159 kişi başvurdu.

Ön değerlendirmelerin ardından, 83 kişi eğitim programlarına katıldı. Bu katılımcılar arasından 17 takım, Maratonda 36 saat boyunca diğer takımlarla beraber bir salonda fikirlerini geliştirmek üzere seçildi. Fikirlerini yenilikçi, uygulaması kolay, değer yaratan ve özgün eğitim programlarına dönüştürmeleri istenen yarışmacılar, bu hedef doğrultusunda seçtikleri alanlarda çalışarak projelerini jüriye sundu. Bunların arasından doğru planlama ve iş modeli ile insanların yetkinlik ve becerilerini geliştirebilecek ilk üç proje seçildi.

Birinciliği kazanan Arte Make Takımı; fiziksel ve çevrimiçi eğitimi sanal gerçeklik (VR) desteğiyle oyunlaştırılmış bir platform olarak kurgulayarak, öğrenme sürecini kişiselleştiren ve nitelikli bireyler yetiştirilmesine aracı olan bir evren projesi ortaya koydu.

İkinci olan Gibi Takımı, tüm çalışanlara eşit mesleki eğitim vererek iş kazalarının ve fazla maliyetlerin önlenmesine yönelik VR simülasyon teknolojisi üzerine bir çalışma sundu.

Üçüncülüğü kazanan Omega Takımı ise eczacılık fakültesi öğrencilerinin eczane işletmeciliği ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceri düzeylerini, karar verme becerilerini, öz yeterliliklerini, motivasyonlarını ve kendilerine güvenlerini artırmayı ve kaygı düzeylerini azaltmayı hedefleyen bir simüle eczane uygulaması geliştirdi.

İnovasyon, sürdürülebilirlik ve mesleki eğitim konularında uzman bir ekipten oluşan Educathon jürisi, sunulan projeleri seçilen alanlara uygunluk ve uygulanabilirlik, ticarileştirme ve pazara giriş stratejisi, yenilikçi ve özgün olması, toplumsal faydaya ve sürdürülebilirliğe katkısı açısından değerlendirdi.

Educathon Türkiye, Adana Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Destek Projesi kapsamında Habitat Derneği'nin teknik koordinasyonunda düzenlendi. ADASO ve UNDP iş birliğinde ve EBRD'nin mali desteğiyle yürütülen proje, mesleki eğitimde Adana'daki yerel ihtiyaçlara ve ekonomik yapıya göre tasarlanan teknik yardım ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. ADASO koordinasyonunda bir yandan nitelikli iş gücü ve mesleki eğitime ilişkin ulusal stratejilere, diğer yandan da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamayı hedefliyor.

Educathon Türkiye hakkında detaylı bilgi için: https://egitimmaratonu.com/anasayfa