Türkiye’nin 8 İlindeki Model Fabrikalar Sektörde İyileştirme Çalışmaları ve İş Birliklerini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

23 December 2021

İmalat sanayiinin büyüme ve çağa ayak uydurma sürecinde çözüm ortağı işlevi gören Model Fabrikalar, bu kez kendi ekiplerinin kapasitelerini artırmaya yönelik olarak düzenlenen eğitim etkinlikleri için bir araya geldi.

İmalat sanayiindeki KOBİ’lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak üzere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan Model Fabrikaların çalışanları ve yöneticileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliği ve UNDP ortaklığında 9-12 Aralık 2021 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen eğitimde ilk kez buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından kurulan Model Fabrikalar, 2019 yılından beri Türkiye’nin önde gelen sanayi şehirleri Ankara, Konya, Kayseri, Bursa, Gaziantep, Mersin, Adana ve İzmir’de deneyimsel eğitimler ve yerinde uygulamalar ile operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin firmalara öğretilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlıyor. İmalat sanayiinin büyüme ve çağa ayak uydurma sürecinde çözüm ortağı işlevi gören Model Fabrikalar, bu kez kendi ekiplerinin kapasitelerini artırmaya yönelik olarak düzenlenen eğitim etkinlikleri için bir araya geldi.

Hem bilgi içerikli oturumlar hem de uygulamalı eğitimlerin yer aldığı programda, üretim sistemleri ve yalın üretim, Model Fabrikaların Türkiye’deki hedef ve beklentileri, dünyada kuruluşları ve farklı örnekleri, Model Fabrika Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi bileşenleri, Stratejik Planlama ve Eğiticilerin Eğitimi gibi konularda bilgilendirici ve katılımcı sunumlar, kişisel ve kurumsal gelişime yönelik etkinlikler düzenlendi.

Model Fabrika ekipleri arasında diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan bu etkinliklerde pozitif yaklaşım, diyalogda ustalaşmak ve farklı kültürleri anlamak gibi konularda atölye çalışmalarının yanı sıra, sunumlarda fark yaratmak üzerine çalışmalar da yapıldı. Alışılmışın dışında, yenilikçi ve özgün bakış açısıyla problemleri görme ve farklı çözüm yollarından giderek yeni sonuçlar çıkartmaya yönelik yetkinlikler kazandırmayı amaçlayan Zincir Reaksiyon etkinliği düzenlendi. Sıfır noktasından bir proje tasarlayarak gerçeğe dönüştürme sürecine kadar geçen üretim, montaj, tasarım, proje ve kaynak yönetimi süreçlerini kapsayan bir takım çalışması simülasyonu yapan katılımcılar, belirli kuralları gözeterek yaratıcı ve işleyen bir sistem üretti.

Tüm Model Fabrika ekiplerinin ilk kez bir arada olduğu etkinlikte, katılımcılar süreç boyunca yaşadıkları farklı deneyimleri birbirleriyle paylaşma ve değerlendirme fırsatı da buldular. Türkiye’nin 8 ilinden katılan Model Fabrika çalışanları ve projenin kamu paydaşlarının temsilcileri, birbirlerini yakından tanıyarak Model Fabrika vizyonu, güncel çalışmalar ve Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi ekseninde tasarlanan çıktılara ilişkin beklentiler hakkında daha ayrıntılı bilgi edindi.

KOBİ'lerin yalın üretim felsefesini benimsemesi ve sektörün üretimde verimliliği artırmasını sağlamak amacıyla geliştirilen Model Fabrika Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve UNDP Türkiye ortaklığında 2015 yılında başladı. Model Fabrikalar hakkında daha fazla bilgi ve hizmet alan firmaların başarı öyküleri için:

https://undpturkiye.exposure.co/sadece-bakis-acisini-degistirerek-ueretimde-verimlilik-iki-katina-cikarilabilir-mi