İmalat Sanayinde Kadınların Güçlenmesine Yönelik Model Geliştirilmesi Projesi

Proje ne hakkında?

 “İmalat Sanayinde Kadınların Güçlenmesine Yönelik Model Geliştirilmesi Projesi”;imalat sanayinde kadınların yetkinliklerinin artırılması ve yeniden yetkinlik kazandırılması yoluyla geleceğin işleriyle uyumlu bir şekilde güçlenmesine odaklanarak, pilot dönüşüm örneklerini kullanmakta ve tekrarlanabilir bir model oluşturulmasını hedeflemektedir. Proje; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ve Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülmektedir.

 

Mevcut durum nedir?

Bugüne kadar Projenin ilk bileşenin bir parçası olan masa başı çalışması ve detaylı saha çalışmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra, Projeye dâhil edilecek olan firmalar, beyaz yaka çalışanlardan oluşan değişim elçileri ve mavi yaka çalışanlardan oluşan operatör listeleri nihai hale getirilmiştir.  Seçilen firmalarda Proje uygulama ortağı MEXT tarafından Dijital Olgunluk Değerlendirme (SİRİ) çalışmaları başlatılmıştır. 

Bununla birlikte, MEXT Teknoloji Merkezi tarafından Projeye özel geliştirilen müfredatla 200 “Değişim Elçisi” olarak belirlenen STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarından mezun, beyaz yaka kadınlar için 4 ay ve sürecek kapsamlı eğitim programları başlatılmıştır. 

“Operatör” olarak belirlenen 200 mavi yakalı kadın için tasarlanan 2 aylık eğitimlerin ise Haziran ayında başlatılması öngörülmektedir. 

Önümüzdeki dönemde, eğitimlerini tamamlayan adaylar SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirmeleri nihai hale gelen firmalarla eşleştirilecek ve ardından 12 ay boyunca istihdam edilmeleri sağlanacaktır. 

Faaliyetler proje kapsamında belirlenen pilot illere odaklanacaktır. Bu iler; Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Bursa, Tekirdağ, Adana ve Gaziantep olarak belirlenmiştir.

 

Misyonumuz

Projeyle şunlar hedeflenmektedir:

  • Kadınların imalat sanayinde aktif rol almasının sağlanması, bilişsel yetenekler ve sosyal becerilerin yanı sıra teknolojik becerilere odaklanan yetkinlik artırma ve yeniden yetkinlik kazandırma girişimlerinin oluşturulması,
  • Pilot illerdeki Sanayi Odaları, OSB Yönetimleri, TİSK üye sendikaları, üniversiteler, sektör dernekleri ve imalat sanayisinde faaliyette bulunan firmalar gibi ilgili paydaşların ve kurumların çalışmalarına dinamizm kazandırılması,
  • Teknolojiye erişimde zorluk yaşayan veya mevcut iş modellerini değiştirme konusunda sorunlarla karşılaşan başta KOBİ’ler olmak üzere imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların dijitalleşme süreçlerini hızlandırmaları,
  • Geleceğe yönelik olarak ülke çapında tekrarlanabilir modeller oluşturulması ve strateji ve yol haritasının çıkarılması.

 

Nasıl yapıyoruz?

Proje kapsamında, “imalat sanayi için mevcut durum ve geleceğin işleri" konusunda masa başı çalışması yapılacak, ardından arz ve talep odaklı ihtiyaçların belirlenmesi adına detaylı bir saha çalışması gerçekleştirilecektir. Saha çalışmasının tamamlanmasının ardından hedef illere yönelik ihtiyaç analizleri hazırlanacak, böylelikle oluşturulması planlanan model için kapsamlı çalışma tamamlanmış olacaktır.   

Bunun yanı sıra, dönüşüm gündemiyle uyumlu olarak “Değişim Elçisi” olarak adlandırılan ve üniversitelerin STEM alanlarından mezun beyaz yakalı ve “Operatör” olarak adlandırılan mavi yakalı kadınlardan oluşan proje faydalanıcılarına yönelik kapasite geliştirme kılavuzları hazırlanacak ve dijital ve yeşil dönüşüm odaklı bilgi paylaşımı için gerekli araç setlerini içeren dijital bir platform oluşturulacaktır.

Bu kapsamda, imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalar ile eşleştirilecek olan değişim elçilerinin ve operatörlerin teknik bilgi ve beceri geliştirmek amacıyla MEXT Teknoloji Merkezi tarafından ücretsiz eğitim programları düzenlenecektir.

Eğitim süresi boyunca adaylara nakit desteği sağlanacak, yüz yüze eğitimler sırasında seyahat ve konaklama desteği de verilecektir. Eğitim programlarının tamamlanmasının ardından, değişim elçileri ve operatörlerin eşleştikleri firmalarda 12 ay süreyle istihdamları sağlanacaktır. Firmalara ise bu süre boyunca istihdam ettikleri değişim elçileri ve operatörler için maaş desteği verilecektir.

Proje kapsamına alınacak firmalarda ise dijital ve yeşil dönüşüm uygulamaları başlatılacak ve ilgili pilot dönüşüm uygulamaları MEXT tarafından benimsenen SIRI (Smart Industry Readiness Index) Dijital Olgunluk Değerlendirme ve COSIRI Sürdürülebilirlik Olgunluk Değerlendirme metodolojileri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Firmalara yönelik SIRI ve COSIRI değerlendirmeleri ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek olup kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında iş/yaşam dengesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konularında farkındalık artırma faaliyetleri de yürütülecektir.

 

Türkiye nasıl faydalanacak?

Bu projeyle, Türkiye'deki imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların dijital ve yeşil dönüşümünü hızlandırılarak, küresel rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu başarıya ulaşmak için STEM alanında çalışan kadınların yetkinlikleri artırılacak ve imalat sanayindeki potansiyelleri tam anlamıyla değerlendirilecektir. Böylece hem ekonomik hem de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından pozitif bir etki yaratılacak ve firmalarla, kadınların geleceğin işlerine uyumu sağlanacaktır. 

Impact

START DATE

October 2023

END DATE

September 2025

STATUS

devam ediyor

PROJECT OFFICE

Turkey

IMPLEMENTING PARTNER

TUR-Turkiye Isveren Sen. Konf.

DONORS

EUROPEAN COMMISSION

TOTAL CONTRIBUTIONS

$1,289,131

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2023$0

2024$56,012

Full Project information