SKA Etki Hızlandırıcı’nın uygulama aşaması devam ediyor!

30 May 2022

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı programı tarafından desteklenen startuplar, finansal ve tarımsal uygulamaların dijitalleştirilmesi yoluyla Bangladeş ve Uganda'daki teknolojik gelişime katkıda bulunuyor.

Türkiye'nin özel sektör ve kamu sektörünü kapsayan ilk hızlandırıcı programı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ortaklığında yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından fonlanan ikinci fazın uygulama aşamasıyla devam ediyor.

Hızlandırıcı programından başarıyla mezun olan beş startup, finansal katılım ve dijital tarım konusundaki çözümlerini Bangladeş ve Uganda’da uyguluyor.

SKA Etki Hızlandırıcı’nın uygulama aşaması için seçilen startuplar şöyle:

Bangladeş’te finansal katılım:

  • Shadhin Fintech Solutions (Bangladeş merkezli): P2P finansman için kurulmuş bir Fintech platformu.
  • Bhalo Social Enterprise (Bangladeş merkezli): Küçük çiftçiler için yüksek kaliteli girdilere erişim sunan bir çevrimiçi pazar.

Uganda’da dijital tarım:

  • Flamingoo Foods (Tanzanya merkezli): İklim teknolojisinden yararlanarak gıda açıklarını tespit ediyor.
  • Nampya Farmers Market (Uganda merkezli): Çiftçileri gıda perakendecileriyle buluşturan çevrimiçi bir platform.
  • Borlaug Web Services (BWS) (Hindistan/Hollanda merkezli): Tarımsal tedarik zincirleri için oluşturulmuş bir blokzincir platformu.

Şubat 2022’de SKA Etki Hızlandırıcı’nın uygulama aşamasının başlamasından bu yana startuplar finansal ve tarımsal uygulamaların dijitalleştirilmesi yoluyla Bangladeş ve Uganda'da teknolojik gelişmenin önünü açmaya yönelik çabalarında güçlü bir ilerleme kaydetti.

Bhalo, Shadhin, Borlaug, Flamingoo Foods ve Nampya Farmers Market'in şimdiye kadar elde ettiği başarılardan bazıları aşağıda sunuluyor. Startuplar, uygulamalarını Haziran 2022'de tamamlayacak.

Bhalo, Şubat ile Nisan 2022 arasında, hayvancılık ve mahsul ekimi ile uğraşan 1.500 çiftçiye hizmet verdi ve özelleştirilmiş danışmanlık ve finansal hizmetlerin (şimdi satın alın sonra ödeyin fonksiyonu ve sigorta hizmetleri) yanı sıra 62.000 ABD Doları değerinde yüksek kaliteli çiftlik girdilerinin (tohumlar, gübreler, kimyasallar vb.) satışını gerçekleştirdi. Kadın çiftçiler, hizmet verilen toplam müşterilerin yüzde 65'ini oluşturuyor.

SKA Etki Hızlandırıcı’nın sağladığı fonla Bhalo, pazarlama, finans, lojistik ve operasyonları denetlemek için bir dizi yönetici ve koordinatörü; müşteri kazanımını, çiftlik girdilerini ve hizmetleri artırmak, ödemeleri yürütmek ve veri toplamak amacıyla da satış yetkilisi ve denetçilerden oluşan bir ekibi işe aldı. Ayrıca Bhalo, siparişleri karşılamak için üç lojistik merkezi ile on altı perakende satış noktası kurdu.

Bununla birlikte Bhalo, seçilen 54 Bhalo çiftçisinin kredi olarak 6.265 ABD Doları aldığı esnek bir finansman programı başlatmak için Shadhin Fintech Solutions ile ortaklık kurdu. Bangladeş'in önde gelen İngilizce gazetelerinden The Business Standard, bu ortaklıktan,  “İşbirliği, kadın çiftçilerin basit ve dijital kredi başvuru süreci yoluyla tarımsal finansmana erişimini iyileştirmeyi amaçlıyor” şeklinde bahsetti.

Öte yandan Shadhin, Padma Bank ile, Shadhin'in teknolojisi ve platformu aracılığıyla dijital nano krediler verilmesi üzerinde anlaştı. Bu ortaklık, Shadhin’den kredi alanların Padma Bank'ta bir banka hesabı açabilmelerini sağlıyor.

Shadhin, kadınlar arasında finansal okuryazarlığı artırmaya yardımcı oluyor ve Shadhin’in kadınları hedefleyen web seminerleri büyük beğeni topluyor. Shadhin ayrıca, kadınlara ve finansa ayrılmış bir bölümün de yer aldığı; tasarruf, yatırım, vergiler gibi finansal konuları kapsayan “Para Önemlidir” adlı 8 bölümden oluşan bir televizyon programı başlattı.

Borlaug, Uganda'da tarımsal teknolojilere yönelik çözümünü uygularken kahve değer zincirindeki gelir potansiyelini sosyal içerme ve görünürlük yoluyla açığa çıkarmayı umuyor. Borlaug, Uganda'da küçük ölçekli kahve çiftliklerini destekleyen ve kadın liderliğinde bir işletme olan Masha Coffee ile yerel ortaklık anlaşması imzaladı ve Masha Coffee üyelerini platformda eğitmeye başladı.

Aynı zamanda Borlaug, Mart ve Nisan 2022'de, 400'den fazla çiftçiyi sistemine aldı ve doğruladı. Play Store ve App Store'da mevcut olan BWS Clarity uygulaması, sisteme alınan çiftçileri tarımsal uygulamalar, sosyo-ekonomik parametreler ve Yağmur Ormanları İttifakı (Rainforest Alliance) değerlendirmeleri hususlarında izlemek üzere, saha görevlileri ve denetçiler tarafından kullanılıyor.

BWS Trails modülü, acentelerin tanımlanmış çiftçilik kümelenmelerinden kahveleri toplamasından dağıtıma kadar tedarik zinciri takibinin imzalı kanıtlarını oluşturuyor.

Açlık ve yetersiz beslenme sorununu çözmek için gıda fazlasını gıda açığı olan bölge ile birleştirmeyi hedefleyen Flamingoo Foods, Şubat ayında hava ve mahsul analizini tamamladı ve birtakım anlaşmalarını tamamlayarak 100 ton mısır satın alımını gerçekleştirdi. Mart ayında Flamingoo, Uganda’da pirinç sıkıntısı çekilen bölgeye 34 ton pirinç dağıttı.

Çiftçilerin pazara erişimini sağlamayı amaçlayan, mobil tabanlı gıda dağıtım ve lojistik girişimi olan Nampya Farmers Market, çiftçilerin hasat sonrası kayıplarını önlemek için, tahıl depolarında kullanılacak konteynerlerin satın alımını ve kurulumunu gerçekleştirdi. Ayrıca Nampya daha fazla çiftçiye hizmet verebilmek için ürün kataloğunun ve çiftçi veri tabanının geliştirilmesi üzerinde çalışıyor.

SKA Etki Hızlandırıcı, 2019’dan bu yana özel sektörü ve kamu sektörünü bir araya getiren küresel bir hızlandırıcı programıdır.