Teknoloji sektörü şirketleri ve yatırımcıları, SKA’lara yönelik özel sektör yatırımlarını hızlandırmak için bir araya geldi

24 February 2022

UNDP’nin yatırımcıları ve özel sektör şirketlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlediği “Yatırımcılar Bir Arada” etkinliği, yatırımları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA’lar) çekme ve bu alanda özel sektörün katkısını artırmaya yönelik bir başlangıç oldu.

Teknoloji ve iletişim sektörü şirketleri ve yatırımcıları, özel sektörün sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çözümlerinin nasıl harekete geçirileceğini tartışmak üzere UNDP IICPSD ve UNDP Türkiye tarafından düzenlenen etkinlikte buluştu

UNDP’nin yatırımcıları ve özel sektör şirketlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlediği “Yatırımcılar Bir Arada” etkinliği, yatırımları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA’lar) çekme ve bu alanda özel sektörün katkısını artırmaya yönelik bir başlangıç oldu.

Etkinlik; UNDP Türkiye ve UNDP IICPSD tarafından Ekim 2021’de başlatılan ve farklı yatırım kararlarının potansiyel etkileri konusunda yatırımcıların ve özel sektörün farkındalığını artırmayı ve sosyal ve çevresel etkiyi ölçmeye yönelik standartları teşvik etmeyi amaçlayan SKA Yatırım Girişimi kapsamında düzenlendi.

UNDP Türkiye Yerel Ekonomik Kalkınma Projeleri Yöneticisi Arzu Karaarslan Azizoğlu, “Bu etkinlikle amacımız; SKA’lara katkı yapan yatırımcıları ve şirketleri bir araya getirmek ve SKA Yatırım Haritası Türkiye kapsamında belirlenen öncelikli sektörlere yönelik özel sermayeyi harekete geçirmek. UNDP Türkiye olarak sürdürülebilirliği yönetim kararlarının merkezine koymak ve sermayeyi insanlar ve gezegen için en fazla fark yaratılabilecek alanlara yönlendirmek için SKA Yatırım Girişimimiz aracılığıyla şirketler ve yatırımcılarda farkındalık yaratıyoruz.” dedi.

Yatırımcıların ve şirketlerin bir araya geldiği etkinlik, odaklı ve interaktif iletişimin sağlanması amacıyla beş yatırımcı ve beş şirketin katılımıyla gerçekleştirildi. WeWalk, Fazla Gıda, Sertifier, Nara XR ve Onur Enerji tarafından yatırımcılara görme engellilerin hareketliliğinin artırılması, gıda israfının ortadan kaldırılması, ek becerilerin desteklenmesi ve beceri sertifikasyonunun teşvik edilmesi, enerji verimliliğinin artırılması konularında SKA’lar ile uyumlu iş çözümleri sunuldu. Şirket sunumları etkinliğe katılan yatırımcılar İda Capital, Leonie Hill Capital, Global Impact Solutions Today ve Gelecek Etki Fonu tarafından büyük ilgi gördü.

COVID-19 salgınıyla birlikte 2030 Gündemine ulaşma yolunda finansman açığı yalnızca gelişmekte olan ülkelerde 4,2 trilyon ABD dolarına yükseldi. Bu açığı kapatmak için özel sektör finansmanını acilen harekete geçirmek gerekiyor. UNDP, yatırım kararları alınırken yatırımları daha kapsayıcı ve sürdürülebilir iş modellerine yönlendirmeyi amaçlayan SKA Yatırım Haritalarının dünya genelinde geliştirilmesini teşvik ediyor.

SKA Yatırım Haritası Türkiye, UNDP IICPSD ve UNDP Türkiye tarafından 9 öncelikli sektör ve 14 alt sektörde belirlenen 27 yatırım fırsat alanına ilişkin ayrıntılı yatırım bilgilerinden oluşan bir kılavuz olarak geliştirildi. Teknoloji ve İletişim sektörü de burada öncelikli sektörlerden biri olarak yer alıyor. Türkiye'de bu sektör aynı zamanda 11. Kalkınma Planı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019-2023 Stratejik Planı gibi üst düzey politika belgeleri ile çoklu politika öncelikleri arasında yer alıyor. Raporlar, küresel olarak yüksek katma değerli teknoloji ürünlerine ve bilgi sistemlerine dayalı üretim ve kalkınma modellerine artan geçişin altını çiziyor. Sektör, tüm SKA’lara, özellikle de Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı başlıklı SKA 9’a ulaşmak için bir kolaylaştırıcı olarak belirtilmiş durumda. Bu nedenle, dijital dönüşüm projeleri, Ar-Ge, inovasyon faaliyetleri ve kritik teknolojiler, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik özel sektör çözümleri için büyük önem taşıyor.