SKA yatırımı eğitimleri, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmaya yönelik farkındalığı artırdı

27 January 2022

2021’in son çeyreğinden beri Türkiye’deki yatırım ekosistemi, etki yatırımı, etki raporlama ve yönetimi ve SKA Yatırım Haritası Türkiye’de belirtilen yatırım fırsat alanlarına odaklanan dört eğitim düzenlendi.

UNDP Türkiye ve UNDP IICPSD iş birliğinde politika yapıcılar, kalkınma ve finans uzmanlarından oluşan 117 kişiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA’lar) bağlı yatırım fırsatlarına odaklanan bir dizi eğitim verildi.

UNDP Türkiye ve UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) iş birliğinde, yoksulluğun ve eşitsizliklerin azaltılması ve gezegenin korunmasına katkı sağlayan girişimlere yönelik yatırımları artırmak amacıyla düzenlenen SKA yatırımları eğitiminin dördüncüsü tamamlandı.

UNDP, etki yatırımını, SKA'ların iddialı hedefleri ile bunlara ulaşmak için gerekli olan mali kaynaklar arasındaki boşluğu kapatmanın bir yolu olarak görüyor. 2021’in son çeyreğinden beri Türkiye’deki yatırım ekosistemi, etki yatırımı, etki raporlama ve yönetimi ve SKA Yatırım Haritası Türkiye’de belirtilen yatırım fırsat alanlarına odaklanan dört eğitim düzenlendi.

Eğitimler ile etki yatırımının kilit paydaşları olan kamu kurumları, kalkınma ajansları ve yatırım destek ofislerindeki politika yapıcılar ve uygulayıcılar, özel sektör temsilcileri, yatırımcılar, girişimciler, fon sağlayıcılar, ilgili STK'lar ve akademisyenlere ulaşıldı. Eğitimler, katılımcıların SKA yatırımlarına ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılmasına katkı sağladı. Bu eğitimlere yüzde 60'ı kadın olmak üzere toplam 117 kişi katıldı.

Özel sektörle ortaklıklar geliştirmek ve SKA ile ilgili yatırımları artırmak, 2030 yılına kadar SKA’lara ulaşmak ve bunun için gerekli finansmanı sağlamak açısından mutlaka gerekli. Bu bağlamda eğitimler, katılımcıların farkındalıklarını artırırken aynı zamanda SKA yatırımlarının temellerini ve önemini anlamalarını ve etki yatırımının nasıl ölçülüp yönetileceğini keşfetmelerini sağladı.

Her biri dokuz modülden oluşan eğitimlerde; katılımcılara sürdürülebilir kalkınma gündemi, SKA ile ilgili yatırımlar, etki ölçümü, raporlama ve yönetimi hakkında bilgiler verildi. Ayrıca katılımcılar; SKA dostu bir yatırım ortamı oluşturmada politika yapıcıların rolü, SKA yatırımlarını artırmada kamu sektörünün rolü, kamu-özel sektör ortaklıklarındaki fırsatlar ve risk azaltma stratejileri, etki yatırımı ekosisteminde finansman modelleri ve mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi oldu. Bunlara ek olarak, her konu başlığına uygun iyi uygulama örnekleri aktarıldı.

Eğitimler, UNDP Türkiye ve UNDP IICPSD tarafından Ekim 2021’de başlatılan ve farklı yatırım kararlarının potansiyel etkileri konusunda yatırımcıların ve özel sektörün farkındalığını artırmayı ve etkiyi ölçmeye yönelik standartları teşvik etmeyi amaçlayan SKA Yatırım Girişimi kapsamında düzenlendi. SKA yatırımı eğitim modüllerine SKA Yatırımları Türkiye Platformu’ndan da ulaşılabilir.