Tarımda dijital pazarlamaya erişim için çözümler

17 June 2022

COVID-19 krizinin ardından Türkiye’de kırsaldaki küçük tarımsal işletmelerin dijital iş çözümlerine erişimlerini artırmak ve güçlü bir gıda arz zinciri yoluyla gıda güvenliğinin sağlanmasına destek olmak amacıyla hazırlanan yeni BM raporu, 3 Haziran 2022’de yayımlandı.

Türkiye’de kırsaldaki küçük tarımsal işletmelerin COVID-19 sonrası dijital pazarlama ve ticaret çözümleriyle güçlenmelerini amaçlayan yeni rapor yayında

COVID-19 krizinin ardından Türkiye’de kırsaldaki küçük tarımsal işletmelerin dijital iş çözümlerine erişimlerini artırmak ve güçlü bir gıda arz zinciri yoluyla gıda güvenliğinin sağlanmasına destek olmak amacıyla hazırlanan yeni Birleşmiş Milletler raporu, 3 Haziran 2022’de yayımlandı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ortak girişimi olan çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın (TOB) teknik desteğiyle hazırlandı.

Pandemi ve Ukrayna savaşı gibi krizler tarım sektörünü ve özellikle de küçük çiftçileri derinden etkiliyor. Bu şoklardan doğrudan etkilenen gıda arzının önemine bir kez daha dikkat çeken rapor, küçük ölçekli çiftçilerin gıda ve tarımsal pazarlama, tarımsal yayım hizmetleri, tarımsal girdi alımı ve kırsal finansmana yönelik dijital platformlara erişimlerine dair detaylı bilgiler sunuyor. Ayrıca, resmi kurumlar, özel şirketler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından, üreticilerin ihtiyaçlarına ve önceliklerine bağlı olarak sunulan dijital hizmetler de içeriklerine ve kullanım sıklıklarına göre sınıflandırılmış olarak raporda yer alıyor.

Türkiye’nin kırsal bölgelerindeki küçük ölçekli çiftçilerin bu hizmetlere göstereceği talebi değerlendiren çalışma kapsamında, kadınlar, genç çiftçiler ve çiftçi örgütlerine bağlı çiftçiler başta olmak üzere, tarım ekonomisi sisteminde çalışan küçük ölçekli çiftçilerle anketler yapıldı. Anketlerin sonuçları doğrultusunda bu platformların kullanılmasını teşvik etmeye yönelik bir dizi politika önerisi paylaşıldı.

Çiftçiler arasında internet kullanımının sıklığı ve kullanım alanları araştırıldı

Çiftçiler arasında internet kullanım alanlarının araştırıldığı anketlerde, yalnızca yüzde 16’sının çevrim içi eğitim ve yayım hizmetlerini kullandığı, yüzde 54’ünün ise interneti tarımsal üretimdeki sorunlara çözüm aramak için kullandığı tespit edildi. Ayrıca dijital pazarlamadan haberdar olan çiftçilerin özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) platformunu kullanma olasılıklarının yüzde 68 olduğu görüldü. Çiftçiler için DİTAP’ın önemini net bir şekilde gösteren çalışma, platformun pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra sektörde bilinç oluşturmak için de kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Rapor ayrıca çevrim içi resmi eğitim ve yayım hizmetleriyle ilgili bilgileri yaymanın öneminin ve TOB bünyesindeki Tarım Orman Akademisi gibi güvenilir bilgi kaynaklarını kullanma ihtiyacının altını çiziyor.

Kadın çiftçilerin dijital pazarlama platformlarına erişimleri desteklenmeli

Ankete katılan kadın çiftçilerden yaklaşık yüzde 88’i, tarımsal pazarlamada toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğu konusunda hemfikir. Bu durum, kadın çiftçilerin desteklenmesi ve dijital pazarlama platformlarına erişimlerinin kolaylaştırılması gerektiğini vurguluyor. Kadın kooperatifleri ile yapılan görüşmeler, üyelerinden bir kısmının cep telefonları olmadığını ve ihtiyaç duyduklarında genellikle eşlerinin telefonlarını kullandıklarını gösteriyor. Bu bağlamda raporda, kadın çiftçilere profesyonel desteğin, internet erişimleri için ihtiyaç duydukları gerekli ekipman ve araçların sağlanmasının yanında kooperatiflerin yaygınlaştırılmasının da üzerinde duruluyor. 

Dijital platformların arz-talep analizine yönelik bir ilk adım niteliğini taşıyan bu rapor, çiftçilerin dijital platform kullanımını artırabilecek önemli faktörleri tespit ederken, daha fazla sayıda bölge ve çiftçiyi kapsayan ve daha detaylı çalışmaların yapılmasını öneriyor.

“Türkiye’de Kırsaldaki Küçük Tarımsal İşletmelerin COVID-19 Sonrası Güçlenmesi İçin Dijital Pazarlama ve Ticaret Çözümleri” raporunu okumak için tıklayın.