Çerkezköy ve Yalova OSB Yenilik Merkezleri Kuruluyor

11 August 2022

Çerkezköy ve Yalova Makine İhtisas OSB'lerinde Yenilik Merkezlerinin kurulması için hazırlanan iş birliği protokolleri 5 Ağustos 2022 tarihinde imzalandı.

UNDP ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Çerkezköy ve Yalova'da kurulacak olan Yenilik Merkezleri, Organize Sanayi Bölgelerinde teknoloji gelişimini ve yenilikçiliğin yayılmasını destekleyecek

Türk sanayisinde araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve yenilikçilik odaklı rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğiyle yaygınlaştırılmaya devam ediyor. Girişimin ilk etabında seçilen iki pilot bölge olan Manisa ve Başkent Organize Sanayi Bölgeleri (OSB'ler) Yenilik Merkezlerinin ardından, ikinci etapta Çerkezköy ve Yalova Makine İhtisas OSB'lerinde kurulacak merkezler, firmalara yenilik ve yenilik yönetimine ilişkin kapasite geliştirme süreçlerinde destek sağlayacak. Yeni merkezlerin kurulması için hazırlanan iş birliği protokolleri 5 Ağustos 2022 tarihinde imzalandı.

Girişim kapsamında ilk olarak firmaların ihtiyaçları belirlendi ve bu verilerin analizlerine göre tasarlanan programlar iki ayrı rapor halinde (Çerkezköy ve Yalova) yayımlandı. Bu raporlara dayalı olarak hazırlanan yeni bir iş planı ile faaliyete geçecek olan merkezler, öncelikle şirket çalışanlarının ve sahiplerinin yetkinliklerini artırmaya yönelik faaliyetler sunacak.

İki merkezde yaklaşık 400 mavi yakalı personel, 250 Ar-Ge personeli, 70 dış ticaret personeli ve 70 şirket sahibine kapasite ve beceri geliştirme eğitimleri verilirken, şirket sahiplerine bire bir mentorluk imkanı da sağlanacak. Toplamda yaklaşık 40 firma için inovasyon yol haritaları hazırlanarak öncelikli projeler desteklenecek. Ayrıca, 10 yeni Ar-Ge/tasarım merkezinin kurulmasına öncülük edilecek ve bu firmaların kamu kaynaklarından yararlanabilmesi için eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

Yenilik Merkezlerinin faaliyetleri arasında, firmaların OSB’ler içindeki diğer firmalar ve Bölgesel Yenilik Sistemi aktörleri ile iş birliği oluşturma ve bu iş birliklerini yönetme kapasitelerinin iyileştirilmesi ve potansiyel ortak bulmaları için bir platform geliştirilmesi de yer alıyor.

UNDP ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi kapsamında sürdürülen bu çalışmalarla, Çerkezköy OSB ve Yalova Makine İhtisas OSB’nin yenilikçi birer yapıya dönüştürülmesini, OSB’lerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve bünyelerindeki firmaların başta Ar-Ge ve yenilik alanlarında olmak üzere, üretim, pazarlama ve yönetsel kapasitelerinin artırılmasını hedefliyor.