İzmir, UNDP Türkiye'nin Yeni Mukim Temsilcisini Ağırladı

29 July 2021

Louisa Vinton, yerel işletmeler ve KOBİ’lere dijitalleşme ve yalın üretim konularında uygulamalı eğitimler, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sağlayan İzmir Model Fabrika'yı ziyaret etti. Fotoğraf: Levent Kulu

Türkiye’deki ilk saha ziyaretini Gaziantep’e gerçekleştiren Mukim Temsilci Louisa Vinton, UNDP Türkiye’nin yerel sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklediği çalışmaları yerinde incelemek üzere bu kez İzmir’i ziyaret etti. 

Mukim Temsilci Louisa Vinton, UNDP Türkiye’nin yerel düzeyde dayanıklılığı artırmayı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyici çalışmalar yürüttüğü İzmir’e iki günlük bir saha ziyareti yaptı. 

Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 91’i Güneydoğu illerindeki kentlerde ve yerel işgücü piyasası ve ekonomi üzerinde önemli oranda etkiye sahip metropollerde yaşıyor. Türkiye’nin sosyo-ekonomik olarak en gelişmiş üçüncü kenti olan İzmir de bu iller arasında. Çok sektörlü, çeşitlendirilmiş yerel ekonomi ve demografik yapıyı barındırmasının yanı sıra istihdam ve eğitimde çok sayıda imkan sunan İzmir, hem iç göçmenler hem de Suriyeliler için en cazip şehirlerden biri. İzmir ili, şu anda Türkiye’de yaşayan yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli mültecinin önemli bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Geçici Koruma altındaki yaklaşık 170 bin Suriyelinin yaşadığı İzmir, Suriye krizinin etkileri nedeniyle baskı altındaki şehirler arasında yer alıyor.

İzmir’e düzenlenen iki günlük saha ziyareti sırasında, Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezi, İzmir Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’ni ziyaret eden Louisa Vinton, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz ve yerel paydaşlar ile bir araya geldi ve son olarak İzmir Yenilik Merkezi’ndeki iki pilot programın sertifika törenine katıldı.

Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezi Ziyareti

Ziyaret, Louisa Vinton’ın, İzmir’de sunduğu mesleki ve teknik eğitimler ile tekstil alanında istihdam edilebilirliğe katkı sağlayan Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezi’ne gezisi ile başladı. Merkez bünyesinde düzenlenen çeşitli eğitimler, İzmir’de ikamet eden geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyelerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine ve istihdamına katkı sağlıyor. Bu eğitimlerin yanı sıra Suriyelilere yönelik verilen Türkçe kursları da, ekonomik hayata katılımlarını ve sosyal uyumu destekliyor.

Bugüne kadar merkezde, 102 geçici koruma altındaki Suriyeli ve 51 Türk’ten oluşan toplam 153 kişi “Erkek Üst Giysileri Dikimi Kursu”nu başarıyla tamamladı ve kursiyerlerin yüzde 20’si Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla istihdam olanaklarına yönlendirildi. Çoğunluğu Suriyeli bireylerden oluşan 139 göçmene ise A1 seviyesinde Türkçe kursu sertifikası verildi.

Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) kapsamında uygulanan eğitimler, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının aktif işgücü piyasasına daha hızlı ve uygun şekilde katılması için büyük bir fırsat sunuyor. Böylece, merkez yeni iş ve geçim kaynakları geliştirmek ve dolayısıyla Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarını artırmak için bir örnek oluşturuyor.

Yerel Ortaklar ile Görüşme

Merkezi ziyaretinin ardından, Louisa Vinton, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz ile bir araya geldi. UNDP Türkiye ve İZKA iş birliği ile uygulanan, genel hedefi endüstriyel simbiyoz için daha iyi bir çevre sağlamak olan Endüstriyel Simbiyoz Projesi, toplantının gündemindeydi.

Ardından Vinton, İzmir’de ikamet eden geçici koruma altındaki Suriyelilerin geçim kaynakları açısından genel durumunu ve Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezi’nde kaydedilen gelişmeleri görüşmek üzere İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi. 

Vinton’ın bir sonraki durağı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve heyeti ile bir araya gelmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Toplantının gündemi UNDP Türkiye ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerelleştirilmesi, önümüzdeki sürece yönelik diğer iş birliği olanakları ve geçim kaynakları bakış açısından İzmir’deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin genel durumuydu.

İzmir Model Fabrika Ziyareti

Gezinin ikinci gününde Louisa Vinton, dijitalleşme ve yalın üretim konusunda şirketlere rehberlik edecek İzmir Model Fabrika’yı ziyaret ederek yerinde inceledi.

UNDP Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğü Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi - İstihdam Yaratımı Bileşeni kapsamında İzmir, Gaziantep ve Mersin’de Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (Model Fabrikalar) kuruldu. İnovasyon ve Endüstri 4.0 uygulamaları ile yerel imalat sanayiini dönüştürerek verimliliği artırmayı ve işletmelerin rekabet güçlerine katkıda bulunarak ihracat için yeni kanallar açmayı amaçlayan Model Fabrikalar, yerel işletmeler ve KOBİ’lere dijitalleşme ve yalın üretim konularında uygulamalı eğitimler, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sağlıyor. Böylece, ev sahibi Türk topluluklar ve geçici koruma altındaki Suriyeliler için yeni istihdam olanakları yaratıyor ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunuyor.

İzmir Ticaret Odası ve İzmir Yenilik Merkezi Ziyareti

İzmir Model Fabrika ziyaretinin ardından Louisa Vinton, İzmir Yenilik Merkezi bünyesindeki iki pilot program olan İnovasyon Liderliği Programı ve Mentorluk Programı’nın sertifika töreni için İzmir Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

İzmir Yenilik Merkezi, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi ve İzmir’i tasarım, inovasyon ve girişimcilik için bir bölge merkezi, ulusal ve küresel bir şehir yapmayı amaçlıyor. Merkezin kurulması ve faaliyete geçirilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası ve UNDP Türkiye iş birliği ile uygulanıyor. Merkez, AB tarafından finanse edilen Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) – İstihdam Yaratımı Bileşeni çerçevesinde kurulan üç Yenilik Merkezi’nden biri. 

Yenilik Merkezleri’nin başlıca hedefi İzmir, Mersin ve Adana’da ekonomik aktörlerin rekabet gücünü ve inovasyon yetkinliklerini artırmak suretiyle, yerel işletme ve girişimcilik ekosistemlerini destekleyerek yenilikçi işletmeler ve büyük şirketler için cazibe merkezi olmalarını sağlamak. Yenilik Merkezleri, girişimciler için eğitim ve sertifika programları, danışmanlık ve mentorluk desteği, kapasite geliştirme hizmetleri, ihtisas programları (İnovasyon Yol Haritası, Ticarileştirme Yol Haritası, Büyüme Hızlandırıcı vs.), laboratuvar ve ofis hizmetleri, farkındalık ve ekosistem geliştirme faaliyetleri sunuyor. İzmir, Mersin ve Adana’yı yenilikçilik ve girişimcilik alanında ulusal ve uluslararası merkezlere dönüştürmeye odaklanan Yenilik Merkezleri, aynı zamanda bu şehirlerdeki sürdürülebilir kalkınmayı da destekliyor.

Mukim Temsilci Louisa Vinton’ın iki günlük saha ziyaretini gerçekleştirdiği İzmir ili ve Suriye krizinden etkilenen diğer illerde, UNDP, AB’nin finansal desteği ve yerel kurumlar, sanayi odaları ve iş dünyası kurumları ile iş birliği içinde ekonomik entegrasyon, sosyal uyum, yerel kapasitenin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmayı merkezine alan çalışmalar yürütüyor.

UNDP, sürdürülebilir kalkınma konusundaki 50 yılı aşkın uzmanlığı sayesinde dayanıklılık merkezli, yerel ve sürdürülebilir kalkınma perspektifini odağına alan projeleri aracılığıyla Suriye krizi nedeniyle ortaya çıkan sorunları ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin güvencesiz durumunu ortadan kaldırmak için uzun vadeli, kapsamlı ve yapısal çözüm önerileri getiriyor.