“Türkiye’de OSB’lerin Dönüşümü - Manisa OSB Yenilik Merkezi Tasarım ve Kuruluşu” Kitabı yayında

6 October 2020

Sanayi politikalarının en temel unsurlarından biri olan Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB), yenilik temelli Türkiye ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla dönüşüm süreçlerinde bir dönüm noktası olması hedeflenen “Türkiye’de OSB’lerin Dönüşümü -Manisa OSB Yenilik Merkezi Tasarım ve Kuruluşu” kitabı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında hazırlandı.

Organize Sanayi Bölgeleri, Türkiye’de sanayileşme, kentleşme ve bölgesel kalkınma süreçlerinde en önemli politika araçlarından biri olmuştur. OSB’ler, yatırım yeri ve altyapısını girişimcilere sunarak, sanayi faaliyetlerinin ülkenin tamamına yayılmasına öncülük eder. Bununla birlikte, sanayileşme sürecinin lokomotiflerinden biri olan OSB’lerin, şirketlerin ihtiyaçlarına ve küresel sorunlara daha iyi cevap verebilmek için bir dönüşümden geçmeleri gerekiyor. 

Bu amaç ve 9. ve 10. Kalkınma Planlarında yer alan öncelikler doğrultusunda, 2016 Kasım ayında başlayan OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi’nin temel hedefi, OSB’lerin girişimcilik, yenilik ve teknoloji alanlarında aktif roller üstlenmesini sağlayacak modeller oluşturarak, Türkiye’nin rekabet gücüne katkı sağlamak. Bu kapsamda hazırlanan “2023’e Doğru: Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü” isimli politika raporu, OSB’lerin katkılarını kurumsallaştırmak için yeni model önerileri sunuyor. 

“Türkiye’de OSB’lerin Dönüşümü - Manisa OSB Yenilik Merkezi Tasarım ve Kuruluşu”  isimli politika raporu ise, bu modeller ve “11. Ulusal Kalkınma Planı” ile “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"nde ortaya konulan “OSB’lerde Yenilik Merkezleri kurulması hedefi” kapsamında, yukarıda belirtilen raporun tamamlayıcısı olarak yakın zamanda tamamlanarak yayımlandı. Bu rapor, pilot olarak seçilmiş olan Manisa Organize Sanayi Bölgesinde Yenilik Merkezi kurulumu için takip edilecek bir yol haritası ve stratejiyi içeriyor. Rapor içerisindeki bu strateji ve yol haritası; mevcut durum değerlendirmesi, GZFT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizi, ihtiyaç analizi, saha değerlendirmesi ve paydaşlar ile gerçekleştirilen çalıştay temel alınarak hazırlandı. Raporda ayrıca, Manisa OSB Yenilik Merkezine yönelik bir pilot uygulama tasarımı da sunuluyor. 

Söz konusu çalışmanın, OSB’lerin dönüşümü için bir dönüm noktası olmanın yanı sıra, Türkiye’nin girişimcilik ve yenilikçilik literatürüne de önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.