UNDP, kalkınma ajansları aracılığıyla KOBİ'lerin dijitalleşmesine yardımcı oluyor

25 March 2022

24-25 Şubat 2022 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen dijital liderlik ve strateji eğitimine 6 pilot kalkınma ajansı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 25 kalkınma uzmanı katıldı.

UNDP'nin dijitalleşme konusundaki eğitimi, kalkınma ajanslarının bölgelerindeki KOBİ'lerin dijitalleşme düzeylerini geliştirmesine katkı sağlıyor

UNDP, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen Dijital Yol girişimi kapsamında, kalkınma ajanslarına dijital liderlik ve strateji eğitimi verdi.

Eğitim ile kalkınma ajanslarının, turizm ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin dijitalleşmesine rehberlik etme kapasitesini geliştirmek ve yeni nesil teknolojiler, trendler ve COVID-19 sonrası dinamikler hakkında farkındalıklarını artırmak amaçlandı.

24-25 Şubat 2022 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen eğitime 6 pilot kalkınma ajansı (Ahiler Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Oran Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) ile Bakanlıktan 25 kalkınma uzmanı katıldı. Katılımcılara dijitalleşme ile ilgili teknik bilgi ve vaka incelemeleri sunulmasının yanı sıra inovasyon stratejisi ve bağlam çalışması, yeni nesil iş modelleriyle sürdürülebilir değer vaadi yaratma ve gelecek vizyonu oluşturma konularında atölye çalışmaları düzenlendi.

Eğitim ile katılımcıların; pandemi sonrası dijital trendler, dijitalleşme ve dönüşüm dinamikleri, yeni nesil iş modelleri ve inovasyon stratejileri konusunda daha iyi bir kavrayış edinmeleri sağlandı. Eğitim programından sonra katılımcılar; pilot bölgelerdeki KOBİ'lerin dijitalleşme düzeylerinin geliştirilmesi ve kısa, orta ve uzun vadeli dijitalleşme programlarının tasarlanması için harekete geçecek.

KOBİ'lerin rekabet edebilirliklerini artırmak ve sürdürmek için dijital becerilerini ve altyapılarını geliştirmeleri gerekiyor. COVID-19 pandemisi iş dünyasında dijital değişimin gerekliliğini artırdı. Bu zorluklara cevap vermek, yerel ve geleneksel KOBİ'lerde dijitalleşmeyi yaygınlaştırmak amacıyla UNDP ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı güçlerini birleştirdi. Bu kapsayıcı dijitalleşme sürecinin şampiyonları olarak kabul edilen kalkınma ajansları bu nedenle eğitimin temel hedef kitlesini oluşturdu.

KOBİ'lerin dijital dönüşümü sağlamada bilgiye erişim, sınırlı teknik kapasite ve finansal kaynak eksikliği gibi çeşitli engellerle karşı karşıya olmasından yola çıkan Dijital Yol Girişimi, farkındalık sağlayarak Türkiye'deki imalat ve turizm sektörlerinin dijitalleşmesini hızlandırmaya destek olmayı amaçlıyor. UNDP Rapid Financing Facility (RFF) fonuyla hayata geçirilen girişim kapsamında eğitimlerin yanı sıra kapasite geliştirme ve farkındalık yaratma faaliyetleri de gerçekleştiriliyor. Ayrıca Mayıs 2022'de faaliyete geçecek web tabanlı platform aracılığıyla teknoloji hizmeti sunanlarla dijitalleşme ihtiyacı olan KOBİ’leri eşleştirme, bilgi paylaşımı ve eğitim imkanları sunulacak.