Güneydoğu’daki pamuk üretiminde insana yakışır iş standartları yaygınlaştırılıyor

24 February 2022

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pamuk üretimi yapan çiftçiler ve saha ekibi, daha adil, güvenli ve düzgün bir çalışma ortamına sahip olabilmek için insana yakışır iş standartları ve mevcut koşulların iyileştirilmesine yönelik eğitimler aldı.

UNDP ve GAP BKİ tarafından ILO’nun desteği ile düzenlenen eğitimler, Güneydoğu’da sürdürülen “İyi Pamuk” uygulamalarının kalbinde yer alan insana yakışır iş standartlarını sahaya taşıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pamuk üretimi yapan çiftçiler ve saha ekibi, daha adil, güvenli ve düzgün bir çalışma ortamına sahip olabilmek için insana yakışır iş standartları ve mevcut koşulların iyileştirilmesine yönelik eğitimler aldı. Eğitimler GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde düzenlenen bir girişimin parçası olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) teknik desteğiyle düzenlendi.

16-17 Şubat tarihlerinde Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde ILO tarafından verilen “İnsana Yakışır İş, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” eğitimleri, kurumun bu alandaki uzmanlığını sahada pamuk üretiminin tüm aşamalarında yer alan çalışanlara ulaştırıyor. Temel amacı çalışanların insana yakışır iş konusunda bilgilerini ve farkındalıklarını artırmak ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi olan eğitimlerde, çiftçilerin sahada karşılaştığı güvenlik ve sağlık problemleri ve bu sorunlara çözümler de ele alındı. Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunu işlerken eğitimciler, çocukların uzun vadede eğitime ulaşmalarını ve gelişimlerini nasıl destekleyebilecekleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Eğitimler yaklaşık 75 mühendis ve çiftçiye ulaştı.

Eğitim programı GAP BKİ ve UNDP iş birliğinde ve BCI-GIF (Better Cotton Initiative Growth Innovation Fund) finansal desteğiyle yürütülen “GAP Bölgesinde İyi Pamuk Yaygınlaştırma Projesi” (İyi Pamuk Uygulamaları) kapsamında düzenlendi. Bu faaliyetle proje ortakları Türkiye’nin pamuk üretiminde en büyük paya sahip bölgesi olan Güneydoğu Anadolu’da pamuk üretiminin daha kaliteli, verimli ve çevre dostu olmasını amaçlıyor. Pamuk üretiminde yer alan çiftçiler, mühendisler ve saha ekiplerine teknik ve kapasite geliştirici eğitimler sunmanın yanı sıra, sektördeki çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

“İyi Pamuk” uygulamaları, GAP BKİ ve UNDP tarafından sürdürülen ve tarımsal üretimde çevre, insan sağlığı ve kaynak verimliliği unsurlarının önceliklendirilmesini destekleyen “Entegre Kaynak Verimliliği” projesi kapsamında, Türkiye’deki pamuk üretiminin dünya standartlarına taşınması amacıyla başlatıldı. Söz konusu eğitimler bölgede Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda insana yakışır bir iş modeline bir adım daha yaklaşılmasını amaçlıyor.