Romska omladina pomaže romskoj zajednici tokom pandemije COVID-19

22. September 2020.

Silvija, Kristina i Meti su deo grupe od 65 Roma članova Volontera UN koji su uz podršku UNHCR-a i UNDP-a tokom prethodne tri godine prošli obuku za unapređivanje društvene inkluzije


Mladi volonteri Ujedinjenih nacija Silvija, Kristina i Meti daju svoj doprinos pružanju pomoći svojoj zajednici sa ciljem da se prevaziđu izazovi koje je donela pandemija COVID-19. Premda su stekli obrazovanje obrazovanje iz različitih oblasti (muzika, medicina i književnost) sve troje su članovi tima Volontera UN u Srbiji čija je misija da budu spona između romske zajednice i državnih institucija.

Volonteri UN u Srbiji su tim od 65 mladih Roma poput Silvije, Kristine i Metija posvećenih ovoj misiji. Oni su obučavani da postanu aktivisti koji se zalažu za inkluziju Roma, bore se protiv diskriminacije i društvenih nepravdi, i pružaju podršku ugroženim pripadnicima romske zajednice. 

Tokom pandemije COVID-19, ovi mladi Romi bili su aktivni su širom Srbije i aktivno su sarađivali sa romskim zajednicama na dopremanju paketa hitne pomoći, obezbeđivanju zdravstvene nege, omogućavanju pristupa pijaćoj vodi ili pomaganju ljudima da pribave lična dokumenta (lične karte, krštenice, venčanice) neophodna za ostvarivanje zdravstvenog osiguranja ili podnošenje zahteva za socijalnu pomoć.

Među 65 Roma članova Volontera UN koji su prošli obuku tokom prethodne tri godine, u okviru zajedničke inicijative Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR) za unapređivanje društvene inkluzije mladih Roma, bili su i Silvija, Kristina i Meti, koji predstavljaju istinske uzore u okviru svojih zajednica.

Silvija Nešić je dvadesetpetogodišnja svršena studentkinja Fakulteta umetnosti u Nišu, koja će uskoro steći zvanje mastera muzičke umetnosti. Ona pomaže članovima romske zajednice da steknu pristup svojim društvenim pravima i ostvare ih, pri čemu se u svome delovanju naročito usredsređuje na žene i mlade majke. Ona je takođe sprovela obuku 30 novih volontera u svome gradu, Pirotu, i predstavlja snažnu sponu između institucija lokalne samouprave i romske zajednice. Silvija smatra da je postignut značajan napredak u domenu obrazovanja, ali da je zapošljavanje mladih Roma cilj koji tek treba da se ostvari.

„Čak i visokoobrazovani mladi ljudi, a naročito Romi u Srbiji, još uvek su finansijski zavisni od roditelja. Lično i profesionalno usavršavanje, nastojanje da ostvarite svoje snove i da učite na sopstvenim greškama, istrajnost u stremljenju ka sopstvenim ciljevima, sve će vas to približiti mestu gde želite da budete“, kaže Silvija.

Kristina Asanović ima 26 godina, a već je mlada lekarka koja volontira na klinici za COVID-19 u Nišu. Ona je volonterski radila na prvoj liniji fronta, ukazujući pomoć više od 150 pacijenata na dan, noseći sve vreme tešku zaštitnu opremu, masku, šlem, rukavice… Vraćajući se svakoga dana svojoj kući, gde žive njeni roditelji, hronični plućni bolesnici, kao i njena trudna snaha, suočavala se sa velikim izazovom i brigom, ali ona je hrabra i posvećena svome poslu.

„Veoma je važno slušati glas svoga unutarnjeg bića i ne podlegati pritisku zajednice. Obrazovanje vam pomaže da odrastate ne samo intelektualno, već takođe doprinosi vašem emocionalnom odrastanju i razvijanju vaše ličnosti.“

Meti Kamberi, mladić star 19 godina, odrastao je u domu za decu bez roditelja i naučio je da čita pre samo 7 godina, a danas je pisac bestselera, knjige pod nazivom Grad bola, koja je već štampana u tri izdanja. On predstavlja primer ambicije i velikog rada, čime pokazuje kako se čovek može uzdići sa dna ako uvek ima jasan cilj pred očima.

On je poreklom iz Niša, ali daje intervjue za glavne nacionalne i lokalne medije u Srbiji, i tu priliku koristi da se obraća javnosti, on je nezvanični portparol Roma, mladih ljudi i ugroženih društvenih grupa širom Srbije. Kao odličan motivator, on inspiriše mlade ljude da traže više i da budu aktivno uključeni u pružanje pomoći drugima.

„Ja navijam za ljude. Mladi ljudi treba da rade na sebi i da ne čekaju da neko drugi bije njihove bitke umesto njih. Dobra dela govore više od reči“, kaže Meti.

Grupa obučenih Volontera UN privodi kraju rad na kampanji „Mladi ljudi u akciji nisu mit – pandemija COVID-19 se dogodila“, koja će rezultirati kratkim dokumentarnim filmom koji će biti prikazan na društvenim medijima do kraja Septembra.

Grupa Volonteri UN takođe će nastaviti sa svojim posvećenim delovanjem u lokalnim organizacijama i institucijama.