National assembly entry sculptures and Serbian flag

UNDP u Srbiji

PRAVNI OKVIR

Standardni osnovni okvirni sporazum (SBBA) je pravni sporazum između domaće Vlade i UNDP-a (Programa Ujedinjenih nacija za razvoj) koji definiše opšte uslove rada prema kojem se sprovode sve aktivnosti UNDP-a. Pomenuti sporazum, koji se odnosi na sve aktivnosti UNDP-a u Srbiji, inicijalno je potpisala Vlada (Savezno izvršno veće) Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) 1988. Vlada Savezne Republike Jugoslavije, kao pravni naslednik SFRJ, potvrdila je validnost i primenjivost ovog sporazuma 1992. godine. Pravni naslednik SRJ, Državna zajednica Srbije i Crne Gore, odnosno Republika Srbija su takođe potvrdile validnost i primenjivost SBBA koji je potpisan 1988. godine.

Okvir saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj sa Republikom Srbijom 2021 - 2025 definiše na koji način Sistem Ujedinjenih nacija i njegove agencije, fondovi i programi mogu da pomognu u oblikovanju budućnosti Srbije. Cilj ovog Okvira je i da osigura da razvojna pomoć UN sistema omogući trajni doprinos ostvarenju nacionalnih razvojnih prioriteta.

Nacionalni programski dokument (CPD): CPD je nastao kao rezultat dijaloga sa Vladom Srbije za programski period od 2021. do 2025. godine. CPD je pripremila Vlada u konsultaciji sa Timom Ujedinjenih nacija u Srbiji. Ovaj dokument definiše ključne ciljeve i mogućnosti da UNDP da doprinos nacionalnim razvojnim prioritetima, a koji su u skladu sa razvojnim ciljevima koje je utvrdio Izvršni odbor UNDP-a. CPD se daje na uvid Izvršnom odboru UNDP-a koji ga odobrava. Evaluaciju podrške UNPD-a u okviru prethodnog CPD-a (2016-2020) možete pronaći ovde

Strateški plan UNDP-a 2022-2025 opisuje kako UNDP namerava da radi zajedno sa svojim partnerima na ispunjenju onoga što se od nas traži u ovim izvazovnim vremenima.

 

 

Godina

Pravni dokument

 

1988.

Standardni osnovni okvirni sporazum (SBBA) 

 

2020.

Nacionalni programski dokument (CPD) 2021-2025.

 

2021.

UNDP Strateški plan 2022-2025 (na engleskom jeziku)

 

2022.

Okvir saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj sa R. Srbijom 2021-2025