Jačanje spremnosti zdravstvenog sistema na krize

Evropska unija sa 12 miliona evra pomaže zdravstvenim ustanovama da efikasno odgovore na potencijalne pretnje po javno zdravlje

Saznajte više

Šta radimo?

UNDP je globalna mreža razvoja UN, organizacija koja pomaže promene i povezuje zemlje sa znanjem, iskustvom i resursima koji pomažu da ljudi žive bolji život. Direktno smo angažovani u 170 zemalja i teritorija, sa kojima radimo na stvaranju konkretnih rešenja za globalne i nacionalne razvojne izazove. U razvoju lokalnih kapaciteta, one se oslanjaju na ljude, znanje i iskustva UNDP i naših partnera. 

Srbija u brojkama

6.87 m

(Zavod za statistiku RS; 2020)

Stanovništvo

0.806

(UNDP; 2019)

Indeks ljudskog razvoja

19.366,8 $

(Svetska banka; 2020)

BDP po glavi stanovnika

10,4%

(RZS; 2020)

Stopa nezaposlenosti

40,8%

(Narodna skupština; 2017)

Učešće žena u Skupštini

26.3%

(Svetska banka; 2020)

Učešće obnovljive energije u finalnoj potrošnji