Nagradni konkurs “AI i ja do ES-DI-DŽIja”

Predstavite Ciljeve održivog razvoja (SDG) na najkreativniji način koristeći AI alate

Saznajte više

Šta radimo?

UNDP je globalna mreža razvoja UN, organizacija koja pomaže promene i povezuje zemlje sa znanjem, iskustvom i resursima koji pomažu da ljudi žive bolji život. Direktno smo angažovani u 170 zemalja i teritorija, sa kojima radimo na stvaranju konkretnih rešenja za globalne i nacionalne razvojne izazove. U razvoju lokalnih kapaciteta, one se oslanjaju na ljude, znanje i iskustva UNDP i naših partnera. 

Srbija u brojkama

6.87 m

(Zavod za statistiku RS; 2020)

Stanovništvo

0.806

(UNDP; 2019)

Indeks ljudskog razvoja

19.366,8 $

(Svetska banka; 2020)

BDP po glavi stanovnika

10,4%

(RZS; 2020)

Stopa nezaposlenosti

40,8%

(Narodna skupština; 2017)

Učešće žena u Skupštini

26.3%

(Svetska banka; 2020)

Učešće obnovljive energije u finalnoj potrošnji