undp_rs etc hero image.png

INŽENJERSKA TEHNIČKA JEDINICA

Infrastruktura za razvoj


Koja je uloga infrastrukture u razvoju? Između ostalog: 

 • Odgovarajuća infrastruktura pomaže smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte (Green House Gases - GHG) i prilagođavanje na klimatske promene  

Klimatska kriza danas podrazumeva apel da se smanji emisija GHG i da se projekti prilagode izmenjenim klimatskim uslovima. Infrastruktura ima važnu ulogu u obe situacije, jer određuje načine na koji se ljudi kreću, kako se i odakle snabdevaju vodom i kako tretiraju otpadne vode i otpad koji proizvode. 

 • Odgovarajuća infrastruktura doprinosi inkluzivnom društvu 

U 21. veku, ako je infrastruktura pravilno planirana i izvedena, škole i javne institucije neće imati vrata koja su previše uska da bi kroz njh prošla invalidska kolica, ili prostorije koje nisu pristupačne za osobe sa invaliditetom. Pored toga, na primer, centri za socijalni rad zahtevaju prilagođavanje za svoje korisnike - socijalno ugrožene osobe, kako bi se oni osećali slobodnijim da uđu i zatraže pomoć. Infrastruktura bi, takođe, trebala da se razvija u skladu sa potrebama i žena i muškaraca. 

 • Odgovarajuća infrastruktura može umanjiti konflikte u društvu 

Dobro osmišljena infrastruktura unapred razmatra moguće rizike i ima u vidu ravnotežu različitih društvenih interesa i potreba i neophodna je za dobro upravljanje. Zemlje u razvoju često se opredeljuju za brzinu izvršenja nauštrb većeg učešća društva u infrastrukturnom razvoju. Međutim, naročito u razvoju velikih infrastrukturnih projekata koji nose i velike troškove, važno je da postoji društveni konsenzus koji će osigurati i veliki razvojni dobitak (kao što je slučaj u gradnji autoputeva, telekom mreža i slično) i uz to izbeći velike krize (poput smena vlada ili prekida alijansi tokom projekta). 

 

UNDP Srbija - Inženjersko tehnička jedinica (Engineering Tech Cell – ETC) 

Prepoznajući važnost odgovarajuće infrastrukture u razvojnim aktivnostima, UNDP u Srbiji je 2017. godine osnovao Inženjersko tehničku jedinicu (ETC). To je tim visoko kvalifikovanih arhitekata i inženjera sa iskustvom u politikama i procedurama UNDP-a i novim zahtevima građevinske politike. ETC uključuje arhitekte, građevinske, hidromašinske, mašinske i elektroinženjere uz podršku iskusnog tima za nabavke  na tenderima za projektovanje i izgradnju, kao i više od 30 dodatnih konsultanata za specifične zadatke, različite prirode i složenosti. 


ETC rezultati

ETC je do danas uspešno realizovao ili realizuje tehnički dizajn sa pratećim inženjerskim uslugama na preko 40 projekata, koji obuhvataju više od 50 objekata bruto površine od preko 350.000 m2 i ugovorene vrednosti preko 18 miliona USD. 
 Naše glavne oblasti rada su vezane za javnu infrastrukturu: zdravstvo, obrazovanje, socijalnu zaštitu, sport, kulturu, vodu i upravljanje otpadom. 
Naša ključna dostignuća obuhvataju izradu tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili kompletnu rekonstrukciju: 

 • 7 glavnih zdravstvenih ustanova sa ukupnim kapacitetom od preko 1.500 kreveta 

 • 8 velikih sportskih stadiona sa kapacitetom od preko 70.000 mesta 

 • 6 obrazovnih institucija koje se kreću od osnovnih škola do univerzitetskih kampusa 

 • 9 zavoda socijalne zaštite uključujući i gerontološke centre za 780 korisnika 

 • 5 planova tretmana otpadnih voda 

 • Koncertne sale Novobeogradske filharmonije sa 1.600 mesta 
   

ETC usluge

ETC može da pruži usluge po principu “ključ u ruke” - sa druge lokacije ili na licu mesta. ETC pokriva kompletan spektar usluga, od početnih studija, tehničkih projekata, nabavke inženjerskih usluga - do usluga nadzora i puštanja u rad. 
 
Neki od primera prethodnih usluga uključuju: 

 • Početne studije, izveštaje o ispitivanju lokacije i procene potreba; 

 • Projektne  zadatke za inženjerske usluge; 

 • Procene budžeta; 

 • Pripreme tendera i nabavke usluga inženjeringa za tehničke projekte, građevinskih radova kao i nadzora radova; 

 • Praćenje građevinskih radova, nadzor radova i pomoć u korisničkim nadzorima. 

 

Inženjerska tehnička jedinica