Wheat field in Vojvodina

UNDP u Srbiji

UNDP u Srbiji i UN

UNDP i UN

Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji radi po principima petogodišnjeg strateškog Okvira za saradnju Ujedinjenih nacija za održivi razvoj sa Republikom Srbijom 2021-2025, potpisanim između Vlade Republike Srbije i Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji. Okvir predstavlja put ka tri strateška prioriteta:  

 

  1. Srbija koristi pun potencijal zelene, održive i inkluzivne ekonomije - Povećanje prilika za sve i upravljanje rizicima  
  2. Dobrobit, socijalna pravičnost i ljudski potencijal nalaze se u središtu sistema, politika i prakse - Svako ima jednake prilike, tokom celog života, da ostvari svoj pun potencijal 
  3. Izgradnja poverenja i uzajamne odgovornosti putem vladavine prava i poštovanjem ljudskih prava i obaveza - Podsticanje transparentosti, pravičnosti i delotvornosti  

  

UN agencije u Srbiji: 

Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji  trenutno uključuje 20 agencija, fondova i programa, kako rezidentnih tako i nerezidentnih, koji zajednički rade na poboljšanju prioriteta nacionalnog razvoja u skladu sa Agendom 2030 i 17 Ciljeva održivog razvoja, pod koordinacijom UN Stalne koordinatorke.  

 

UN agencije sa stalnim prisustvom: 

 

 
UN fondovi i programi sa projektnim kancelarijama: 

 

UN fondovi i programi koji deluju u zemlji ali nemaju kancelarije: 

  • UNESCO - Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu 

  • UNECE - Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu  

  • UNIDO - Organizacija za industrijski razvoj Ujedinjenih nacija 

  • UNEP - Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu 

  • UNCTAD - Konferecija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju  

  • UNWTO - Svetska turistička organizacija   

  • IAEA - Međunarodna agencija za atomsku energiju  

 

Tim UN u Srbiji blisko sarađuje sa Odeljenjem Ujedinjenih nacija za sigurnost i bezbednost, jednom specijalizovanom UN kancelarijom (Kancelarija UN u Beogradu) i četiri međunarodne finansijske institucije (WB, IMF, IFC i EBRD):