UNDP u Srbiji

Naš fokus

UNDP na delu 

Sveobuhvatna i inovativna razvojna rešenja u skladu sa nacionalnim prioritetima i novim globalnim Strateškim planom UNDP-a.  

Naš Strateški plan za period od 2022. do 2025. godine, predstavlja nov pristup pronalaženju rešenja za složene globalne izazove, kako bismo dostigli Ciljeve održivog razvoja. Ovaj novi pristup nam omogućava da se fokusiramo na specifične prioritete svake države u kojoj smo prisutni. Zasnovan je na 50-godišnjem iskustvu i ekspertizi UNDP-a, stečenim u više od 170 zemalja. Radeći zajedno sa partnerima, težimo izgradnji pravednijeg sveta, prema UN Agendi 2030, u kome će ljudi i planeta biti u ravnoteži. 

UNDP u Srbiji 

Nacionalni programski dokument (CPD) je nastao kao rezultat dijaloga sa Vladom Srbije za programski period od 2021. do 2025. godine. Ovaj dokument definiše ključne ciljeve i mogućnosti da UNDP da doprinos nacionalnim razvojnim prioritetima, a koji su u skladu sa razvojnim ciljevima koje je utvrdio Izvršni odbor UNDP-a. 

Oblasti u fokusu 

 

Naši sektori