SDG Integration Center

Centar za integraciju Ciljeva održivog razvoja je osnovan u januaru 2019. U Centru se radi na osmišljavanju i primeni integrativnih razvojnih rešenja kako bi se stimulisala transformacija privrede i društva, maksimizirao  rezultat i ubrzao napredak Srbije ka Ciljevima održivog razvoja. Vođen nacionalnim prioritetima, Centar radi na međusektorskim inicijativama i povezuje različite tematske oblasti. Na primer, naš portfolio aktivnosti koje imaju za cilj promociju održivog turizma, obuhvata rešenja koja proizilaze iz našeg rada na jačanju otpornosti malih i srednjih preduzeća, rodnoj ravnopravnosti, digitalizaciji, zelenoj transformaciji, cirkularnim migracijama, regionalnom razvoju i odgovoru na COVID19. Centar za integraciju Ciljeva održivog razvoja je takođe i centralna tačka  za međukancelarijske inicijative i zajedničko programiranje.