"Liquid Tree" algae street air purifier

UNDP u Srbiji

Vitalni i održivi razvoj

Vitalni i održivi razvoj 

Razvoj mora da bude održiv, ali i otporan na krize i katastrofe.

UNDP radi na tome da se da smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte u Srbiji, da se prilagodi klimatskim promenama, da se smanji proizvodnja otpada, odnosno da se resursima da nova namena ili da se recikliraju, da se promene načini prevoza, zaustavi gubitak biodiverziteta. Na ove načine, UNDP doprinosi održivom razvoju Srbije.

UNDP takođe Srbiji pomaže da se pripremi za potencijalne krize i šokove, bez obzira na njihove uzroke, od prirodnih nepogoda do kriza izazvanih ljudskim faktorom. 

Rad UNDP-a u ovoj oblasti usmeren je na sprovođenje mera za prilagođavanje klimatskim promenama i ublažavanje njihovih posledica; uvođenje inovativnog razvoja otpornog na klimatske promene, povećanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije u Srbiji, kao i na sveobuhvatnu zaštitu životne sredine