UNDP u Srbiji

Dobra uprava

 

Naš klaster za dobru upravu radi na razvoju odgovornih institucija i delotvornih, agilnih i transparentnih mehanizama upravljanja koji mogu da odgovore na složene izazove demokratije u 21. veku. U našem radu podržavamo ključne kapacitete za institucionalnu reformu (kao što su upravljanje javnim finansijama, parlamentarni nadzor ili reforma javne uprave), poseban akcenat stavljamo na transparentnost i javni dijalog i nastojimo da uvedemo inovacije u važeće politike. Naše aktivnosti grupisane su u pet portfolija:

  • Digitalne inovacije
  • Inkluzivni politički procesi i učešće građana
  • Vladavina prava i reforma javne administracije
  • Javne finasije 
  • Ljudski razvoj i promene stanovništva