Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede

28. February 2023.

Beograd, 20. februar 2023 - Uz podršku Evropske unije, Švedske i Švajcarske, u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, i u saradnji sa Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavljuje višegodišnji Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede.

Cilj ovog Izazova je da podrži sprovođenje inovativnih poslovnih rešenja u svih 5 oblasti Zelene agende za Zapadni Balkan:

  1. dekarbonizacija - smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije,
  2. cirkularna ekonomija - očuvanje i efikasnije korišćenje prirodnih resursa,
  3. smanjenje zagađenja životne sredine i vazduha,
  4. zaštita i očuvanje prirode i biološke raznovrsnosti, i
  5. uspostavljanje održivih sistema za snabdevanje hranom i ruralni razvoj.

Na Izazov mogu da se prijave javna, privatna i socijalna preduzeća, istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, udruženja poljoprivrednika i zadruge, lokalne samouprave i upravljači zaštićenih područja, pojedinačno ili udruženo.

Najbolji pristigli predlozi dobiće mentorsku i tehničku podršku za dalji razvoj, dok će za najuspešnije među njima biti obezbeđeno sufinansiranje kako bi se primenila u praksi. 

Rok za prijavljivanje na Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju je 31. mart 2023. godine, do 17h.

Poziv za inovativne ideje biće otvoren do kraja trajanja projekta, odnosno do kraja 2026. godine, a pristigle prijave će se ocenjivati i birati u nekoliko ciklusa.

Prijavljivanje na ovaj Izazov se vrši isključivo elektronskim putem, popunjavanjem online formulara OVDE. Sve informacije o konkursu dostupne su na engleskom jeziku na linku. 

Za sve zainteresovane kandidate, info-dani biće organizovani 15. marta i 24. marta 2023. godine (u hibridnom formatu), kao i 19. aprila – za drugu fazu prijava.

Registracija je obavezna za sve info-dane, a vrši se putem online formulara:

Ovaj Izazov objavljen je u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ koji, uz finansijsku podršku Evropske unije, Vlada Švedske i Švajcarske, i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB).

Za više informacija kontaktirajte nas putem mejla na: zelena.agenda.rs@undp.org ili putem telefona na: 063 1018 079.