Preliminarna lista reda prvenstva za izbor korisnika: Javni poziv za podršku integraciji povratnika

13. June 2024.
Foto: Momira Marković

U okviru Javnog poziva, koji je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisao uz podršku Evropske unije (EU), za podršku povratnicima (po osnovu Sporazuma o readmisiji), Romima i pripadnicima ranjivih grupa u započinjanju sopstvenog biznisa ili unapređenju postojećeg poslovanja, u drugoj fazi odabira korisnika, primljeno je ukupno 33 pristiglih biznis planova.

Komisija za odabir pristiglih prijava i biznis planova je nakon bodovanja zaključila da četiri biznis plana imaju potrebu za dorađivanjem i dodatnim unapređenjem, te će ovim kandidatima biti pružena dodatna podrška u narednom periodu. Komisija je ocenila ukupno 29 biznis planova koji predstavljaju Preliminarnu listu reda prvenstva za izbor korisnika.

Kompletnu Preliminarnu listu možete pogledati ovde.

Na Preliminarnu listu, podnosilac prijave može da uloži prigovor, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne liste.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska projektnom timu, putem elektronske pošte: integracija.povratnika.rs@undp.org

O osnovanosti prigovora Projekat odlučuje u skladu sa kriterijumima i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, utvrđenog činjeničnog stanja, ukoliko je neophodno u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon roka iz prethodnog stava i razmatranja eventualnih prigovora od strane podnosilaca prijava, Projekat objavljuje Konačnu listu korisnika Projekta.

Ovaj Javni poziv je raspisan u okviru projekta ,,Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu’’, koji finansira Evropska Unija (EU), a sprovodi UNDP. Cilj ovog projekta je da se unapredi sposobnost institucija na Zapadnom Balkanu da primene sveobuhvatna rešenja za ekonomsko i socijalno osnaživanje povratnika/ca.