Treći javni poziv za mlade Rome i Romkinje za učestvovanje u programu obuke i volontiranja

21. January 2020.

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), Program Ujedinjenih nacija za  razvoj (UNDP) i Volonteri Ujedinjenih nacija (UNV) u Srbiji objavljuju poziv za treću grupu zainteresovanih mladih Roma i Romkinja da se prijave za pohađanje programa obuke i za angažovanje na volonterskim ugovorima UN-a (UNV) u lokalnim institucijama u opštinama u Republici Srbiji.  

U ovom ciklusu, projekat ima za cilj da doprinese usavršavanju i angažovanju najmanje 15 mladih Roma i Romkinja, pre svega interno raseljenih lica, u lokalnim samoupravama i/ili drugim vladinim ili nevladinim institucijama na lokalnom nivou.

Program obuke za najmanje 15 odabranih kandidata i kandidatkinja će se realizovati u periodu od marta do maja 2020. godine. Program obuke će biti realizovan kroz četiri dvodnevne radionice. Učešće na obukama je obavezno kako bi se dobio sertifikat o uspešnom završetku obuke. Učesnicima programa obuke biće obezbeđen smeštaj i refundirani troškovi prevoza u visini povratne autobuske karte za svaki modul obuke.

Učesnici programa koji uspešno završe obuku biće uvedeni u bazu volontera UN-a za rad u lokalnim institucijama. Najmanje 15 učesnika/ca će biti angažovano u institucijama kroz ugovore UNV. Angažovani mladi volonteri i volonterke će imati zadatak da prenesu stečena znanja i veštine korisničkim institucijama, kao i krajnjim korisnicima ovih institucija. Volonterski angažman će trajati 6 meseci, nakon čega će svi učesnici/ce dobiti sertifikat o završenom volontiranju, kako bi se podržao proces njihovog daljeg zapošljavanja.

Kandidati i kandidatkinje koji budu uključeni u program obuke imaće sledeće prednosti:

·         Pristup specijalizovanim znanjima i obukama značajnim za profilisanje profesionalaca u oblasti socijalne inkluzije;

·         Mogućnost angažovanja u 2020. godini, sa odgovarajućim iznosom nadoknade za životne troškove u toku volonterskog rada;

·         Pristup najnovijim informacijama o nacionalnim i međunarodnim inicijativama u oblasti socijalne inkluzije;

·         Upoznavanje sa sistemom i radom agencija Ujedinjenih nacija: UNHCR /UNDP / UNV.

Sve informacije o programu, načinu prijave i evaluaciji mogu se naći na ovom linku.

Iskustva mladih Roma i Romkinja koji su učestvovali u prethodnom ciklusu programa