Podrška integraciji povratnika

Poziv zainteresovanim korisnicima/cama za podršku u započinjanju sopstvenog biznisa ili unapređenje postojećeg

17. May 2023.
Sanja Knežević/UNDP Euroasia

Beograd, 15. maj 2023. godine – Uz finansijsku podršku Evropske unije, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisuje Javni poziv za podršku u započinjanju sopstvenog biznisa ili unapređenje postojećeg poslovanja, koji će doprineti integraciji povratnika/ca po osnovu Sporazuma o readmisiji, posebno onih koji pripadaju romskoj populaciji. Podržaće se i pripadnici drugih ranjivih ili teže zapošljivih grupa sa teritorije grada Novog Sada, Valjeva i opštine Bujanovac.

Javni poziv je otvoren za dve vrste podrške:

Podrška za započinjanje sopstvenog biznisa od strane korisnika Projekta, koja obuhvata obuku za pokretanje sopstvenog posla i obuku za izradu biznis plana;

Podrška za unapređenje već postojećeg privrednog subjekta, odnosno registrovanog mikro ili malog biznisa kroz obuku za razvoj poslovanja, a u cilju zapošljavanja korisnika projekata.

Za obe vrste podrške biće obezbeđena:

- mentorska pomoć pre i posle registracije privrednog subjekta, tj. pre i posle zapošljavanja novih radnika u već postojećim privrednim subjektima;

- podrška u opremi kao što su mašine i alati, sirovinama i drugim materijalima, a u maksimalnoj vrednosti od 10.000 američkih dolara (USD). Nabavku realizuje direktno UNDP na osnovu odobrenih tehničkih specifikacija i biznis plana korisnika, odnosno plana razvoja postojećeg privrednog subjekta.

Više detalja o uslovima Javnog poziva, kao i uslovima za podnošenje prijave i kriterijumima za odabir, možete pronaći u linkovanim dokumentima: Javni poziv za grad Novi Sad, Javni poziv za grad Valjevo i Javni poziv za opštinu Bujanovac.

Sve prijave treba da budu dostavljene putem elektronske pošte na adresu: integracija.povratnika.rs@undp.org. Rok za podnošenje prijava za ovaj Javni poziv je 15.07.2023. godine, do 15h.

U nastavku su linkovi za preuzimanje dokumentacije neophodne za prijavu:

Prijavni obrazac za samozapošljavanje

Prijavni obrazac za postojeće privredne subjekte

Saglasnost za obradu podataka o ličnosti

***

Ovaj Javni poziv je raspisan u okviru projekta ,,Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu’’, koji finansira Evropska Unija (EU), a sprovodi UNDP. Cilj ovog projekta je da se unapredi sposobnost institucija na Zapadnom Balkanu da primene sveobuhvatna rešenja za ekonomsko i socijalno osnaživanje povratnika/ca.