Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

ZAŠTO ReLOaD?
 

Ceo Zapadni Balkan se suočava sa sličnim izazovima vezanim za nedovoljno razvijenu saradnju između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (OCD). Posebno je uočljiv manjak transparentnosti u finansiranju OCD što predstavlja jednu od najvećih prepreka razvoja i funkcionisanja civilnog društva.
 

Na osnovu sveobuhvatnog iskustva prethodnih projektnih intervencija u Bosni i Hercegovini, Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) će razmatrati ova pitanja i izazove u regionu Zapadnog Balkana i to u: Albaniji, bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji.

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

Cilj projekta?
 

Cilj projekta je da u periodu 2017- 2020. godine ojača partnerstvo između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana širenjem uspešnog modela iz Bosne i Hercegovine za finansiranje OCD projekata iz budžeta jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa lokalnim potrebama.

ReLOaD projekat će raditi sa jedinicama lokalne samouprave na unapređenju transparentnog, razvojno orijentiranog projektnog finansiranja OCD projekata koji su fokusirani na građane i njihove potrebe.
 

S obzirom na regionalnu prisutnost, ReLOaD će funkcionisati kao platforma za umrežavanje regiona Zapadnog Balkana, kao i za razmenu iskustava i naučenih lekcija vezano za sprovođenje programa od javnog interesa.

Koji su očekivani ključni rezultati?

ReLOaD će, između ostalog, postići sledeće ključne rezultate u 50 jedinica lokalne samouprave u regionu Zapadnog Balkana:

·         Jedinice lokalne samouprave i OCD poseduju osnovna znanja o transparentnom finansiranju OCD iz budžeta jedinica lokalne samouprave,

·         Model transparentnog i projektnog finansiranja OCD iz budžeta jedinica lokalne samouprave unapređen je i institucionalizovan u svim projektom obuhvaćenim jedinicama lokalne samouprave i kao takav promovisan i prihvaćen u regionu Zapadnog Balkana,

·         Inicijative i programi koje sprovode OCD odražavaju potrebe zajednica u partnerskim jedinicama lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana,

·         Osnaženi kapaciteti OCD i jedinica lokalne samouprave u implementaciji grant šema i realizovanju kvalitetnih projekata,

·         Širenjem dobrih praksi poboljšano regionalno umrežavanje i dijalog civilnog društva i jedinica lokalne samouprave na Zapadnom Balkanu.

Koji je očekivani uticaj projekta?
 

ReLOaD će podsticati saradnju između lokalnih vlasti i civilnog društva što će doprineti boljem kvalitetu života u 50 jedinica lokalne samouprave.

Očekuje se da će OCD realizovati 200 projekata i ponuditi kvalitetnije i raznovrsnije programe za preko 38.000 građana na lokalnom nivou u regionu Zapadnog Balkana, od čega će u Srbiji preko 3.000 građana imati koristi od programa i projekata koje će sprovesti najmanje 20 organizacija civilnog društva. 

Preuzmite sažetak o projektu.

Impact

START DATE

February 2017

END DATE

December 2022

STATUS

Completed

PROJECT OFFICE

Bosnia and Herzegovina

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

EUROPEAN COMMISSION

GOVERNMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

TOTAL CONTRIBUTIONS

$11,423,081

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2017$990,397

2018$2,348,318

2019$4,368,043

2020$2,343,249

2021$7,884

2022$-78

Full Project information