Poreski alarm - puštena u rad mobilna aplikacija za prijavu poreskih nepravilnosti

15. March 2021.

Zahvaljujući besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone ˝Poreski alarm˝ građani sada odmah po nastanku odnosno uočavanju bilo koje poreske nepravilnosti mogu da podnesu prijavu Poreskoj upravi Republike Srbije.

Građani mogu da prijave nepravilnosti u poslovanju privrednih subjekata koje se odnose, pre svega, na neizdavanje fiskalnih računa, obavljanje neregistrovane delatnosti i angažovanje neprijavljenih radnika, kao i druge poreske nepravilnosti koje uoče u poslovanju privrednih subjekata.

Aplikacija omogućava brzo i lako podnošenje prijave - unošenjem podataka ili slike privrednog subjekta odnosno uočene nepravilnosti. Korisnik prijavu može podneti anonimno ili se identifikovati u zavisnosti od toga za koju se opciju opredeli. Korisnici aplikacije automatski dobijaju elektronsko obaveštenje o uspešnom podnošenju prijave, koja je odmah po podnošenju vidljiva i u sistemu Poreske uprave. Poreska uprava Republike Srbije će u slučaju osnovanosti i potpunosti podnete prijave, preduzimati mere u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima i sankcionisati svako ponašanje koje nije u skladu sa poreskim propisima.

Podaci dobijeni posredstvom aplikacije će, uz korišćenje razvijenih alata za obradu podataka  i adekvatnu primenu analize rizika, doprineti većoj efikasnosti sistema kontrole poreskih obveznika.

Aplikacija za prijavu nepravilnosti u poslovanju privrednih subjekata razvijena je u okviru projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“, koji sprovode Poreska uprava Srbije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz finansijsku podršku Švedske.

Aplikaciju možete preuzeti na linkovima: 

http://skr.rs/zztA

https://apple.co/30Gmzzy