Podrška Velike Britanije i UNDP-a u potrazi za nestalim licima

31. August 2020.

Photo by Andreas Fickl from Pexels

BEOGRAD, 31. avgust 2020. - Danas je Komisiji za nestala lica Vlade Republike Srbije predat geo-radar sa dronom, kao donacija od strane Vlade Velike Britanije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Ova oprema, vredna 70,000 eura, služi za detektovanje promena u tlu do 10 metara dubine i omogućiće Komisiji brže pretraživanje terena, uključujući i teško pristupačne lokacije, gde postoji sumnja da se mogu nalaziti posmrtni ostaci osoba koje se vode kao nestale iz oružanih sukoba devedesetih.

Današnja donacija, kojom se doprinosi obeležavanju Međunarodnog dana nestalih lica (30. avgust), deo je šireg Projekta unapređenja potrage za nestalim licima u Srbiji, vrednog 330,000 evra kojeg finansira Velika Britanija, a sprovodi UNDP. Cilj ove inicijative je da se pruži podrška Srbiji u rešavanju ovog problema, kao jedne od najbolnijih posledica konflikata iz devedesetix.

Projektne aktivnosti obuhvataju:

             Angažovanje građevinskih mašina za vršenje iskopavanja na lokacijama u Srbiji gde se sumnja da postoje posmrtni ostaci lica koja se vode kao nestala;

             Stručnu podršku u izradi nacrta zakona koji bi regulisao status i prava porodica nestalih kada se bude pristupilo izradi takvog zakonskog teksta, kao i za informisanje porodica nestalih kada takav zakon bude donet;

             Podršku udruženjima porodica nestalih koja deluju u Srbiji, kroz seminare iz oblasti javne komunikacije i javnog zagovaranja i pružanja psihološke podrške svojim članovima, kako bi se udruženjima pomoglo da nastave zalaganje za rešavanje pitanja nestalih i pomoć njihovim porodicama. Podrška se pruža i zajedničkim nastupima srspskih i albanskih udruženja porodica nestalih, kao što je bila njihova nedavna zajednička konferencija za štampu u Beogradu, 27. avgusta 2020.

Projekat se sprovodi u koordinaciji sa sličnim projektom britanske vlade koji sprovodi Kancelarija UNDP-a u Prištini.

Vlada Velike Britanije finansijski pomaže i zajedno sa UNDP-em sprovodi i šire regionalne projekte na Zapadnom Balkanu koji vode unapređivanju međuresorne i regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina čime se takođe doprinosi i rešavanju sudbine nestalih u regionu.

Ove aktivnosti deo su globalnih napora Vlade Velike Britanije i UNDP-a koji godinama i u drugim delovima sveta pomažu ljudima da prevlaju posledice i traume nakon konflikata i stradanja i zemljama da unaprede vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava.