Državna revizorska institucija dobila softver za upravljanje revizijom

5. November 2021.

Sistem za automatizovano digitalno sprovođenje i praćenje postupka revizije, koji će Državna revizorska institucija (DRI) uvesti od januara 2022. godine, unaprediće kvalitet  i ubrzati postupak revizija. U toku je finalno testiranje softvera i obuka za korišćenje sistema, kako bi se državni revizori upoznali sa svim funkcionalnostima sistema i obučili za rad u njemu.

Na skupu koji je održan u hotelu „Metropol“ u Beogradu, povodom predstavljanja ovog sistema, dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor je istakao da će uvođenjem novog softvera DRI biti među prvim državnim organima u Republici Srbiji koji će digitalizovati svoje postupke od početka do kraja.

„Uvođenje novog softvera za sprovođenje i praćenje postupka revizije olakšaće planiranje revizija, obezbediće bazu podataka svih subjekata revizije, biće omogućeno praćenje toka revizije, zatim, statusa preporuka, i prijava, kao i elektronsko upravljanje dokumentima u reviziji“, izjavio je dr Pejović.

Planirani napredak u radu DRI koji se odnosi na povećanje obuhvata i kvaliteta revizije, omogućiće reviziju većeg broja subjekata koji će dobiti preporuke po kojima treba postupiti, rekao je dr Pejović i dodao da će postupanje subjekata po  preporukama i povećanja uticaja eksterne revizije doprineti transparentnosti i stabilnosti celokupnog sistema javnih finansija.

Кarin MekDonald, šefica Odeljenja za razvojnu saradnju, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju je naglasila da je Državna revizorska institucija osposobljena da sprovodi složene revizije koje su u potpunosti u skladu sa najboljom praksom i međunarodnim standardima.

„Dobra kontrola javnih finansija i bolje korišćenje javnih sredstava doprinose administrativnim reformama u Srbiji, boljem upravljanju javnim finansijama, boljoj transparentnosti i borbi protiv korupcije. Švedska je prepoznala značaj reformi u Srbiji i odlučila da pruži finansijsku podršku ovom programu, kao deo našeg opšteg cilja da podržimo reforme i približavanje Srbije Evropskoj uniji“, istakla je MekDonald.

„Uz podršku Vlade Švedske, UNDP je pomogao Državnoj revizorskoj instituciji da uvede prvi softver napravljen prema potrebama državnih revizora, sa ciljem da olakša i unapredi izradu izveštaja o reviziji. Novi sistem za upravljanje revizijom će omogućiti bolji nadzor nad trošenjem javnih sredstava u Republici Srbiji, u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Na taj način doprineće da budžetski korisnici odgovornije i transparentnije koriste javna sredstva, kako bi građani koji izdvajaju novac za poreze, zauzvrat dobili kvalitetne i pravovremene javne usluge”, rekla je Fransin Pikap, stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.

Uvođenje sistema za automatizovano digitalno sprovođenje i praćenje postupka revizije jedna je od aktivnosti u okviru projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“, koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi UNDP. Cilj ove inicijative je unapređenje rada institucija nadležnih za sprovođenje reforme javnih finansija.

Karin Mekdonald, Fransin Pikap, Duško Pejović, Mihailo Jovanović i Saša Gavrilović