Priprema za implementaciju Integrisanog sistema upravljanja tarifama (ITMS) u Upravi carina Srbije

27. March 2024.
UNDP Srbija

Beograd, 19. – 21. mart 2024. – Projektni tim „EU fonda za upravljanje javnim finansijama” organizovao je tehničke sastanke sa međunarodnim konsultantima i carinskim službenicima u Upravi carina (UC) Srbije u Beogradu, kako bi pomogao UC da se pripremi za implementacija Integrisanog sistema upravljanja tarifom (ITMS). Ovaj sistem, između ostalog, pomaže u upravljanju carinskim poslovima prilikom uvoza i izvoza robe.

Da bi se uskladila buduća integracija različitih sistema i obezbedila interoperabilnost sa ITMS sistemom - predstavnici većine tekućih projekata Uprave Carina pridružili su se konsultantima i carinskim službenicima na sastancima. Ovo je bila prilika da carinski službenici prošire svoje razumevanje tarifnog sistema EU i njegovih komponenti, kao i da dobiju savete o najboljim praksama širom EU, koje su relevantne i mogle bi se primeniti u Srbiji. Identifikovani su ključni izazovi za implementaciju ITMS-a, kao i moguća rešenja. Potpuna digitalizacija i automatizacija svih glavnih carinskih sistema očekuje se u narednih nekoliko godina.

Razvoj ovog sistema i usklađivanje sa zahtevima EU važni su koraci u približavanju Srbije tržištu EU i Carinskoj uniji.

Pored pomoći u implementaciji ITMS-a, projekat će pomoći u nabavci softvera i hardvera za Upravu carina Srbije, povećavajući efikasnost carinskih službenika i smanjujući vreme obrade u carinskom postupku. Uspostavljanje carinske tarife EU (TARIC) i ITMS koristiće ne samo Upravi Carina, već i poslovnoj zajednici u Srbiji: daće jasan pregled koraka koje treba preduzeti prilikom uvoza i izvoza robe iz/u EU i ostatka sveta. Sve u svemu, implementacija integrisanog sistema upravljanja tarifama je ključna za poboljšanje olakšavanja trgovine, prikupljenja prihoda, usklađenosti sa propisima i ukupne ekonomske konkurentnosti u današnjoj globalizovanoj ekonomiji.

Projekat „EU fond za upravljanje javnim finansijama“ finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, u partnerstvu sa Centrom za izvrsnost u finansijama (CEF) i slovačkim Ministarstvom finansija.