Uveden elektronski parlament u Skupštini Grada Leskovca

26. September 2018.

Rukovodilac Odeljenja za demokratsko upravljanje Švajcarske kancelarije za saradnju Saša Miler obraća se na konferenciji za medije organizovanoj u Skupštini Grada Leskovca povodom predstavljanja novog e-parlament sistema

Leskovac, 26. Septembar 2018 - Švajcarska je jedan od pionira u podršci razvoju i modernizaciji skupština opština i gradova u Srbiji. Kroz projekat “Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine – druga faza”, koji sprovodi Program Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP), Švajcarska je podržala uvođenje digitalnih platformi kako bi modernizovala rad lokalnih parlamenata.

Projekat je razvio softver prilagođen da odgovara svim skupštinama u Srbiji.  Skupštine gradova Leskovac i Pančevo su prve pilot skupštine koje su učestvovale u izradi softvera. Novi softver je danas predstavljen na konferenciji za medije u Leskovcu.

Nakon predstavljanja novog e-parlament softvera, rukovodilac Odeljenja za demokratsko upravljanje Švajcarske kancelarije za saradnju Saša Miler je ukazala na važnost ovog sistema, koji je jedinstven u Srbiji u pogledu podržavanja elektronskog upravljanja dokumentima, kao što su odluke skupštine, lokalne uredbe i sl. Sistem osigurava veću efikasnost rada parlamenta i uštede, dok istovremeno omogućava većem broju korisnika da u isto vreme pretražuju informacije, pri čemu imaju u svakom momentu pristup dokumentima. Pored ovih prednosti za odbornike, e-parlament  takođe omogućava veću transparentost rada skupština i povećanje odgovornosti prema građanima.

Gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović zahvalio se Švajcarskoj i UNDP-u i napomenuo da je Leskovac prvi grad u Srbiji koji uvodi e-parlament i prilagodjava poslovnik novom načinu rada. Samo za štampanje dokumenata, grad će na godišnjem nivou uštedeti četiri miliona dinara. Pored toga, istakao je gradonačelnik, novi sistem će olakšati rad skupštine i odbornika, obezbediti doslednost postupaka, lakši pristup i sigurnost dokumenata.

Zamenica stalne predstavnice Programa Ujedinjenih nacija za razvoj Steliana Nedera, naglasila je da je, pored razvoja e-parlamenta, Leskovac podržan u pripremi amandmana na Poslovnik Skupštine grada, koji omogućava da se skupština prilagodi digitalnom načinu rada, i elektronskom glasanju, čime će se značajno smanjiti vreme trajanja i troškovi održavanja sednica.

Ukupna podrška Švajcarske vlade i UNDP-a za Skupštinu Grada Leskovca obuhvata nabavku 85 tablet računara za odbornike, dva servera i softver, kao i ekspertsku podršku, u ukupnoj vrednosti od 170,000 EUR, uz dodatnih 31,000 EUR koje je Grad Leskovac uložio u razvoj e-parlamenta.

Švajcarska podržava projekat “Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine – druga faza”, sa 1.7 miliona EUR, sa ciljem da se poveća transparentnost i efikasnost rada Narodne Skupštine i lokalnih skupština širom Srbije.