Poziv na sastanak Radne grupe za otvorene podatke

10. December 2019.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj pozivaju sve zainteresovane na sastanak Radne grupe za otvorene podatke koji će se održati u utorak, 17. decembra 2019. godine sa početkom u 10 časova u poslovnom prostoru Nova Iskra - Dorćol, na adresi Cara Uroša 18 u Beogradu.

Radna grupa za otvorene podatke, koja okuplja predstavnike javnog i civilnog sektora, tehnološke i akademske zajednice, uspostavljena je početkom 2016. godine od kada se i sastaje na kvartalnom nivou u cilju razmene informacija i kreiranja planova za afirmisanje prakse otvaranja i ponovne upotrebe podataka u Srbiji. Kroz projekat „Otvoreni podaci - otvorene mogućnosti“ koji se realizuje od oktobra 2017. godine, uz podršku Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Svetske banke, postignuti su značajni rezultati u izgradnji ekosistema otvorenih podataka. Pokretanjem Portala otvorenih podataka (data.gov.rs) 2017. godine obezbeđena je infrastruktura za objavljivanje skupova podataka i tačka kontakta sa zajednicom korisnika, a  2018. godine je usvajanjem Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o načinu rada Portala otvorenih podataka obezbeđen i pravni okvir za otvaranje i ponovnu upotrebu podataka.

U utorak, 17. decembra će biti predstavljeni dosadašnji rezultati projekta „Otvoreni podaci - otvorene mogućnosti“, rezultati podržanih projekata i rešenja izrađena u okviru sprovedenih „izazova“ otvorenih podataka, kao i planovi narednih aktivnosti.

Radi boljeg planiranja i kako bismo osigurali dovoljan broj mesta, potrebno je da potvrdite svoj dolazak popunjavanjem prijavnog formulara najkasnije do petka, 13. decembra 2019. godine.