Nove tehnologije za efikasniju javnu upravu

13. December 2021.

Beograd, 13. decembra 2021 – U zgradi Nacionalne akademije za javnu upravu danas je najavljen početak nove obuke za javne službenike u Srbiji „IV industrijska revolucija: nove tehnologije“. Ona će zaposlenima u državnim institucijama pružiti nova znanja i veštine kako bi, u saradnji sa privatnim sektorom, mogli da kreiraju rešenja zasnovana na tehnologijama poput blokčejna, interneta stvari i veštačke inteligencije. 

Tim povodom održana je panel diskusija „Kako nove tehnologije oblikuju svet“, na kojoj su učestvovali predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji Fransin Pikap i direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije Mihailo Vesović.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić istakla je da su nove obuke za javne službenike korak dalje u reformi koju je Vlada pokrenula 2016. godine uvođenjem elektronske uprave.

„Počinjemo da učimo ljude u javnoj upravi kako na republičkom, tako i na pokrajinskom i lokalnom nivou o tome šta znače veštačka inteligencija, blokčejn tehnologija, kripto valute, otvoreni podaci, robotika i dronovi, i na koji način oni mogu da iskoriste to u svom radu da bi bili još bolji servis građanima i privredi i kako bi javna uprava uspela da isprati transformaciju naše privrede na privredu zasnovanu na znanju, novim tehnologijama i inovacijama“,  rekla je predsednica Vlade Srbije.

Stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Fransin Pikap rekla je da nove tehnologije mogu da pruže rešenja za složene globalne izazove, poput iskorenjivanja siromaštva i gladi, povećanja ekonomskog rasta, smanjivanja rodne i drugih nejednakosti i klimatskih promena. Uslov za to je, kako je pojasnila, da one budu jednako dostupne svima, a posebno ranjivim grupama u društvu, kao što su žene, stari i siromašni, niskokvalifikovani radnici i stanovništvo ruralnih područja.

“Nove tehnologije imaju važnu ulogu u izgradnji jakih institucija koje odgovaraju na potrebe svih građana. Zato nam je potrebna javna uprava obučena da se nosi sa izazovima 21. veka i 4. industrijske revolucije. U partnerstvu sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, UNDP podržava Vladu Srbije u sprovođenju obuka za unapređenje digitalnih veština javnih službenika. Te veštine će im pomoći da kreiraju javne usluge u saradnji sa građanima, da analiziraju i razmenjuju podatke kako bi donosili bolje odluke, kao i da zajedno sa privatnim sektorom osmisle nova rešenja zasnovana na najnovijim tehnologijama”, rekla je Pikap.

Nakon panel diskusije dodeljeni su sertifikati prvoj generaciji Data Officer-a, odnosno javnih službenika i službenica koji će ubuduće analizirati i razmenjivati podatke iz različitih sektora javne uprave, kako bi institucije u Republici Srbiji mogle da donose odluke i kreiraju politike i usluge za građane zasnovane na podacima.