Vlada Švedske i UNDP donirali 120 računara Državnoj revizorskoj instituciji

10. March 2021.

Beograd, 10. mart 2021. - U okviru podrške reformi upravljanja javnim finansijama u Republici Srbiji, Vlada Švedske i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uručili su danas 120 računara Državnoj revizorskoj instituciji (DRI). Ovi računari će zameniti deo opreme koja je do sada bila u upotrebi, a namenjeni su za svakodnevni rad državnih revizora, kako bi nastavili efikasno da vrše reviziju trošenja javnih sredstava.

„U saradnji sa UNDP-om i Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), Državna revizorska institucija je značajno unapredila svoje revizorske kapacitete. Unapređenju kapaciteta doprineće i ovih 120 računara, doniranih u okviru projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“, koji su namenjeni za svakodnevni rad državnih revizora. Doniranje računara predstavlja deo glavne aktivnosti projekta, a to je uvođenje sistema za automatizovano digitalno sprovođenje i praćenje postupaka revizije, takozvani AMS,“ rekao je dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor.

U toku je i izrada novog softvera za upravljanje postupkom revizije (AMS), čije testiranje u praksi će državni revizori započeti do kraja marta 2021. godine, da bi se dalje prilagodio njihovim specifičnim potrebama. Donacija novog softvera i računara olakšaće sprovođenje revizije, prikupljanje i čuvanje podataka, izradu izveštaja o reviziji, unaprediti timski rad, kao i onlajn saradnju, što će omogućiti da državni revizori u Srbiji rade po najvišim međunarodnim standardima revizije.

“Odgovorno upravljanje javnim finansijama, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou je od ključnog značaja za kreiranje okruženja u kome su ljudska prava svih građana poštovana i u kome vladavina prava obezbeđuje ravnopravan tretman svih članova društva. Za kreiranje ovakvog okruženja, veoma važnu ulogu imaju mehanizmi unutrašnje i spoljne kontrole, a jedan od najznačajnijih je svakako Državna revizorska institucija koju Vlada Švedske kroz ovaj program podržava već nekoliko godina. Tokom tog perioda, DRI je značajno unapredila svoj rad. Zadovoljstvo nam je da budemo deo ovog programa, nadamo se daljem unapređenju saradnje,” istakao je Ola Anderson, šef Odeljenja za razvojnu saradnju Ambasade Švedske u Srbiji.

Iva Vasiljić Miljić, Dr Duško Pejović, Fransin Pikap i Ola Anderson

Program Ujedinjenih nacija za razvoj kontinuirano podržava rad Državne revizorske institucije od njenog osnivanja 2005. godine, kao nezavisnog i najvišeg organa revizije javnih sredstava u Republici Srbiji. Među inicijativama koje je UNDP podržao su donošenje pravnog okvira za nezavisnost rada DRI, razvoj programa sertifikacije državnih revizora, unapređenje kvaliteta revizije kroz obuke za državne revizore i uvođenje sistema za upravljanje revizijom, kao i povećanje vidljivosti rada DRI u javnosti razvojem sajta na kome se predstavljaju nalazi revizije, organizovanjem konferencija za štampu i radionica za predstavnike medija o nalazima, zaključcima i preporukama revizije DRI.

Uz podršku Vlade Švedske, nastavljamo da jačamo kapacitete Državne revizorske institucije, kako bi nastavila da izrađuje blagovremene i kvalitetne revizije trošenja javnih sredstava. Imajući u vidu da su približno 11.000 budžetskih korisnika u Srbiji potencijalni subjekti revizije DRI, jasno je da je IT oprema koju smo danas uručili preko potrebna. Očekujemo da će pomoću nje DRI raditi još efikasnije, što će uticati i na povećanje transparentnosti i odgovornosti u korišćenju javnih sredstava. Građani, koji su i poreski obveznici, imaju pravo da očekuju odgovorno upravljanje javnim finansijama, jer je ono neophodan uslov za efikasno pružanje javnih usluga“, navela je Fransin Pikap, stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

Do kraja godine u planu je i izrada nove veb stranice Državne revizorske institucije koja će dodatno poboljšati izveštavanje javnosti o rezultatima revizije.

Donacija 120 računara Državnoj revizorskoj instituciji jedna je od aktivnosti u okviru projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“, koji iznosom od 3 miliona dolara finansira Vlada Švedske, a sprovodi UNDP. Cilj ove inicijative je unapređenje rada javnih institucija nadležnih za sprovođenje reforme javnih finansija.