Unapređeno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

20. September 2022.
Učesnici panela

Učesnici panela

Beograd, 20. septembar 2022 – Na konferenciji pod nazivom „Odgovorno upravljanje javnim finansijama u kriznim vremenima“, danas su predstavljeni najznačajniji rezultati trogodišnje inicijative za podršku reformi upravljanja javnim sredstvima. U fokusu ove inicijative, koju je,  uz finansijsku podršku Vlade Švedske, sproveo UNDP, bilo je povećanje transparentnosti budžetske potrošnje i efikasnosti finansijske kontrole, kao i jačanje spoljnog nadzora nad javnim finansijama.

Događaj su zvanično otvorili Karin MekDonald, šefica grupe za razvojnu saradnju Švedske agencije za razvoj i saradnju (SIDA) i Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji.

“Odgovorna javna uprava je u svakoj zemlji od ključnog značaja za vladavinu prava i stvaranje sistema u kome se prava građana u potpunosti poštuju. Relevantni mehanizmi unutrašnjeg i spoljnog nadzora treba da budu uspostavljeni i da pravilno funkcionišu kako bi se ostvarila prava građana na efikasnu javnu upravu i obezbedio pravičan i jednak tretman građana, civilnog društva i privatnog sektora”, rekla je Karin MekDonald, šefica grupe za razvojnu saradnju Švedske agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

„Efikasno i transparentno upravljanje javnim sredstvima povećava poverenje u institucije i  donosi korist građanima i privredi. Ono doprinosi da građani i građanke imaju bolje zdravstvene, socijalne, i druge javne usluge i viši životni standard. Takođe, kompanije postaju konkurentnije na tržištu, a ekonomija može da raste. Unapređeno upravljanje javnim finansijama takođe je neophodan korak na putu Srbije ka pridruživanju Evropskoj uniji“, istakao je Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji.

Uz podršku švedske vlade, UNDP je u protekle tri godine sproveo brojne aktivnosti u partnerstvu sa nacionalnim i lokalnim institucijama, nezavisnim telima, civilnim sektorom i medijima, koje su doprinele većoj transparentnosti i odgovornosti, kao i efikasnijoj kontroli trošenja javnih sredstava.

Zajedničkim radom unapređen je zakonski okvir i uvedena nova digitalna rešenja kao što je aplikacija Poreski alarm za prijavljivanje poreskih nepravilnosti, zatim softver koji pomaže u otkrivanju, sprečavanju i suzbijanju poreskih krivičnih dela, kao i softver koji je automatizovao ceo proces revizije. Ova nova digitalna rešenja povećala su efikasnost i unapredila transparentnost rada Poreske uprave i Državne revizorske institucije.

Takođe, u 21 gradu i opštini širom Srbije su uvedeni budžetski portali, koji omogućavaju odbornicima  u lokalnim skupštinama, kao i građanima, da prate pripremu i trošenje budžeta tokom cele godine i da aktivno učestvuju u ovim procesima.

Pored digitalnih rešenja, ova trogodišnja inicijativa imala je fokus i na  ljude koji rade u relevantnim institucijama: državni službenici su unapredili svoja znanja i veštine, ojačali saradnju sa kolegama u zemlji i razmenili iskustva i dobre prakse sa kolegama iz zemalja EU.

Zahvaljujući poboljšanju saradnje između organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava, sprovedene su aktivnosti od kojih je direktnu korist imalo preko 5000 građana i građanki.

Kako bi mediji mogli bolje da izveštavaju o trošenju javnih sredstava, novinari i novinarke su obučeni kako da koriste otvorene podatke i metodologiju istraživačkog novinarstva pri izveštavanju o eventualnim slučajevima zloupotrebe. To je rezultiralo objavljivanjem preko 60 priča o upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou.

U okviru konferencije je održana i diskusija o aktuelnim izazovima u oblasti javnih finansija u kojoj su učestvovali dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije, Spomenka Vircburger, pomoćnica ministra finansija, Snežana Veličković, pomoćnica direktora Poreske uprave, Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština i Aleksandar Prica, predsednik upravnog odbora nevladine Asocijacije DUGA iz Šapca.

Ovim događajem je zvanično obeležen završetak projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“, koji je, uz finansijsku podršku Vlade Švedske sproveo UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom finansija, Poreskom upravom, Državnom revizorskom institucijom, Kancelarijom za javne nabavke, Stalnom konferencijom gradova i opština, lokalnim samoupravama, te predstavnicima civilnog društva i medija.