Otvoreni podaci - šta smo uradili i šta smo naučili u toku Nedelje otvorenih podataka 2019.

13. April 2019.

Nedelja Otvorenih podataka održana je drugu godinu zaredom, u Srbiji, od 1. do 7. aprila 2019. sa gotovo dupliranim obimom aktivnosti u odnosu na prošlu godinu. Sa 17 događaja i 21 partnerom - radionice, hakatoni, paneli i predavanja bili su usmereni na širu grupu korisnika otvorenih podataka, izvan usko zainteresovane tehnološke struke -  na učenike, studente, vlasnike malih i srednjih preduzeća, kao i medije.

Otvorene podatke možemo posmatrati kao sirov materijal koji omogućava kreiranje praktičnih rešenja u javnom i privatnom sektoru, i formira novu generaciju preduzetnika i društvenih inovatora. Otvoreni podaci su i u samom projektnom imenu: “Otvoreni podaci - otvorene mogućnosti”, prepoznati kao rasadnik ideja.  

Zašto je važno da se otvara što veći broj podataka?

Javne institucije u Srbiji imaju zakonsku obavezu da objavljuju podatke u otvorenom formatu kako bi bili dostupni svima na obradu i dalje korišćenje. U odnosu na 2018, broj setova otvorenih podataka na novom, redizajniranom Nacionalnom portalu otvorenih podataka skočio sa 85 na 137, a broj institucija i organizacija koje su otvorile podatke sa 22 na 28. Međutim, potrebno je da se nastavi ubrzanim tempom. “Stanje se popravlja, ali klima je takva da smo i dalje u početnom stadijumu razvoja ekosistema otvorenih podataka” rekao je Slobodan Marković, tehnički savetnik za digitalnu upravu u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, sumirajući utiske sa Nedelje otvorenih podataka.

"Najveći deo programa je posvećen edukaciji - što veći deo zajednice prepoznaje važnost analize i ukrštanja otvorenih podataka, utoliko bolje. Deo koji nedostaje je veći broj biznis modela i primera konkretne upotrebe otvorenih podataka i zato je Nedelja otvorenih podataka veoma važna."

U toku razgovora, zamislili smo da građanima Srbije koji kupuju stan bude dostupna aplikacija koja putem ukrštanja otvorenih podataka omogućava da, osim oglasa za stan, vide i srednje vrednosti cene nekretnina na toj lokaciji, kvalitet zemljišta i vazduha, bezbednost, blizinu škola, vrtića, parkova i mesta za sportske aktivnosti. Kada bi ovakve aplikacije postojale, važne odluke biste donosili na osnovu većeg broja realnih parametara.

Referenca koja pokazuje značaj otvorenih podataka za svaki segment modernog društva su i količina i kvalitet setova: 180.000 setova otvorenih podataka dostupno je najširoj javnosti na američkom nacionalnom portalu, dok je taj broj 40.000 na britanskom portalu. U bližem okruženju, ukrajinski portal nudi preko 8.400. Kvalitet setova otvorenih podataka skoro nepogrešivo ukazuje i na ekonomsku snagu i razvijenost jednog sistema.

Potrebno je razumeti da je otvaranje podataka proces

Podaci su često nepoznanica sektorima koji nemaju puno dodira sa IT industrijom, međutim, otvoreni podaci dolaze iz svih industrija i njihovo otvaranje predstavlja dobar način da se transparentno i na osnovu realnih parametara komunicira, posluje i donose odluke. Takođe, istakao je Marković, potrebno je da svi uključeni u proces shvate da je u pitanju proces koji traje. Kada učine podatke otvorenim i dostupnim, to je samo prvi korak, a da bi podaci postali zanimljivi predstavnicima raznih industrija potrebne su praktične primene i primeri. Edukacije za korišćenje alata za obradu podataka kao i za njihovu poslovnu primenu usmeravaju zainteresovane javnosti da otvorene podatke posmatraju ne samo kao informacije, već kroz prizmu novih poslovnih mogućnosti koje nose.

U toku Nedelje otvorenih podataka program se paralelno odvijao u 8 gradova u Srbiji - u Nišu, Boru, Čačku, Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, Kikindi i Subotici što ukazuje da lokalne samouprave, organizacije i preduzeća postaju svesni značaja otvorenih podataka za rast i razvoj. Veliki broj radionica za učenje programa obrade podataka (npr. koristeći R programski jezik) kao i hakaton na kojem su kreirane aplikacije koje koriste otvorene podatke doprineli su da u toku Nedelje otvorenih podataka imamo konkretne rezultate kao što su kikindska aplikacija za unapređenje pretrage ljudskih resursa. Marko Kažić, pokretač platforme Zamphyr i organizator hakatona u Kikindi smatra da su otvoreni podaci presudni za bolje krojenje strategija i javnih politika na lokalu.

"Hakaton u Kikindi je bio odličan spoj zajedničkog inovativnog rada i korišćenja otvorenih podataka, kako postojećih tako i stvaranja novih skupova. Tokom dva dana, timovi su imali prilike da otkriju vrednost otvorenih podataka i razvijaju Košnicu, registar ljudskog kapaciteta za Kikindu, jedinstven projekat koji kroz otvorene podatke želi da reši problem pristupačnosti radnoj snazi u malim sredinama."

Kompanija “Logikka” organizovala je praktične obuke upotrebe otvorenih podataka za mala i srednja preduzeća u čak tri grada u Srbiji pod nazivom Podaci za uspešnije poslovanje. U okviru radionice Otvoreni podaci- Lideri budućnosti polaznici su bili upoznati sa data science zanimanjem koje uvodi naučni metod u biznis i uz pomoć mašinskog učenja olakšava prepoznavanje pravog problema u moru poslovnih podataka. Radionica je bila fokusirana na konkretnu obradu i analizu podataka kao i njihovu vizualizaciju. Rečima Manje Bogićević, koja je bila jedan od predavača na radionici, otvoreni podaci su jedan od ključnih elemenata i za inovacije koje dolaze:

"Mašinsko učenje i veštačka inteligencija će nas voziti na posao i potpuno transformisati sve što znamo o našem novcu, identitetu i sigurnosti."

Otvoreni podaci - zaključci i sledeći koraci

Od radionica analize podataka o kvalitetu vazduha do CINS panela o korišćenju otvorenih podataka u istraživačkom novinarstvu, Nedelja otvorenih podataka 2019. još jednom je pokazala da će rapidno otvaranje većeg broja setova podataka u mašinski čitljivom formatu, a zatim i njihovo ukrštanje učiniti “pametnijim” ne samo naše gradove, već i javne politike i poslovne odluke, kao i doprineti borbi protiv korupcije i unapređenju infrastrukture. Osim nedostataka u kapacitetu u okviru institucija potrebno je i da bude prevaziđen strah od pogrešne upotrebe koji se javlja kao realna prepreka otvaranju podataka. Rečima Marije Kujačić iz Kancelarije za IT i eUpravu, na CINS panelu održanom u okviru Nedelje otvorenih podataka:

"Većina njih kao zadršku, ali iskrenu zadršku za otvaranje podataka ima strah da će neko ko nije stručan u njihovoj oblasti da to pogrešno interpretira. Taj slučaj smo imali sa Ministarstvom finansija i predlogom budžeta, i sa Institutom Batut na temu podataka iz oblasti zdravstva."

Inicijativa za otvaranje podataka ne prestaje nakon Nedelje otvorenih podataka, jer će novi setovi podataka pristizati na Nacionalni portal, a planirane su edukativne aktivnosti, novi izazovi otvorenih podataka koji proizvode primere upotrebe i mnoge druge, koje će trajati cele 2019. godine.

Pogledajte zanimljive domaće primere upotrebe i ukrštanja otvorenih podataka:

Projekat Sigurne staze u Boru

Aplikacija Mediately za pretragu lekova

Nedelja otvorenih podataka 2019. održana je u sklopu projekta "Otvoreni podaci - otvorene mogućnosti" koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva. Nedelja otvorenih podataka bila je deo inicijative "Serbia Digital Week".